Educació trau 3.000 places d'oposició a mestre d'Infantil i Primària

L'oferta s'ampliarà fins a les 13.000 places en els pròxims quatre anys

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha reunit este dijous a la mesa sectorial d'Educació per a informar els sindicats del projecte de decret pel qual s'aprovarà l'oferta de treball públic personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, amb un total de 3.000 places que s'oferta amb proves que es realitzaran en 2018. Una vegada segons el projecte de decret, una vegada siga aprovada l'oferta pública de treball, la Conselleria d'Educació convocarà els processos de selecció per a la cobertura d'estes places vacants, dins del termini improrrogable de dos anys. La Conselleria sosté que les 3.000 places seran cobertes al llarg del 2018. D'este total; 975 són de mestres d'Educació Primària, 975 a mestres d'educació infantil, 500 a Audició i Llenguatge, 400 a mestres d'Anglés, 180 a especialistes d'Educació Física, 150 de Música i 120 de Pedagogia Terapèutica, segons ha explicat el departament de Vicent Marzà a través d'un comunicat.


Per altra banda, un 7% de les vacants d'ingrés estan destinades a ser cobertes per persones amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%, sempre que se superen les proves selectives. La reserva es farà de manera que el 2% de les places ofertes ho siga per a ser coberta per persones que acrediten una discapacitat intel·lectual. Han explicat també que en els pròxims quatre anys està previst que es presenten altres 13.000 places; és a dir, fins a 2021. A esta oferta s'afegiran altres 5.000 places per a Secundària i altres cossos docents, els processos selectius de les quals seran convocades en 2019. En 2020, per tant hi haurà oposicions per a 2.500 places de lliure accés de Secundària i altres cossos docents, i en el 2021 hi haurà 2.500 places més per a Infantil i Primària.S'intenta des de la Conselleria d'Educació «donar major estabilitat a la plantilla docent, la qual cosa repercutirà en una millora de la qualitat educativa, ja que els centres disposaran d'un major número de personal funcionari de carrera i eixe, podrà al seu temps optar a destins definitius».
Comentaris