València-Diari

Telegram info@valenciadiari.com

E-Mail: info@valenciadiari.com

La Comunitat Valenciana està entre les primeres en separacions i divorcis

7.789 demandes de guàrdia, custòdia i aliments de fills no matrimonials no consensuades

El nombre de demandes de dissolució matrimonial —separacions i divorcis— ha augmentat un 1,7 per cent en el segon trimestre de l'any respecte al mateix període de 2017, i Canàries i la Comunitat Valenciana són les comunitats que registren la major taxa de ruptures enfront de Castella i Lleó, que té la més baixa.

    

Segons les últimes dades publicades pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ), s'han registrat 17.077 demandes de divorci consensuat, un 0,1 % menys que en el mateix trimestre de l'any anterior, i 11.986 de divorci no consensuat, un 4 % més.

 

Les demandes de nul·litat s'han reduït un 11,1%

  

A més, s'han comptabilitzat 983 processos de separació de mutu acord, que han suposat un increment del 5,4 %, mentre que 466 han estat les separacions contencioses, un 5,9 % més que les presentades en el segon trimestre de 2017.

    

El nombre de demandes de nul·litat, 32, ha estat un 11,1 % inferior a les presentades en el mateix període de l'any anterior.

    

Per comunitats autònomes, el major nombre de demandes de dissolució per cada 10.000 habitants s'ha donat a Canàries, amb 7,7, seguida de la Comunitat Valenciana (7,5), Catalunya (7), La Rioja (6,9), Andalusia i Balears, ambdos amb 6,8, i Múrcia (6,7). Per baix de la mitjana nacional, que és del 6,5, se situen Castella i Lleó (4,8), Aragó (5,2) i País Basc (5,3).

 

7.789 demandes de guàrdia, custòdia i aliments de fills no matrimonials no consensuades

  

Respecte a les mesures adoptades en aquestes ruptures, com a guàrdia, custòdia i aliments de fills no matrimonials, s'ha registrat un increment interanual en totes elles, excepte en la modificació de mesures no consensuades, que es manté estable.

   

Les demandes de modificació de mesures consensuades s'han incrementat un 12,1 % i les no consensuades han tingut un lleuger descens del 0,4 %.

    

Segons el Servei d'Estadística del CGPJ, s'han presentat 5.420 demandes de guàrdia, custòdia i aliments de fills no matrimonials consensuades, que suposen un increment del 6,4 %, i 7.789 demandes de guàrdia, custòdia i aliments de fills no matrimonials no consensuades, un 4,7 % més respecte al segon trimestre del 2017.