València-Diari

Telegram info@valenciadiari.com

E-Mail: info@valenciadiari.com

València limitarà l'ús de coets de nit i matinada durant les Falles

Els dies principals de les Falles, del 14 al 19 de març, es limitarà el llançament de coets a partir de les 2.00 de la matinada.
L'objectiu de les limitacions és compaginar festa, seguretat i descans. | Arxiu

 

Aquest dimecres es produïa la quarta reunió de la Taula de Diàleg Faller, integrada per regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, i representants del món faller, empresarial, així com entitats veïnals i altres regidories. El motiu principal de la reunió va ser la seguretat, així com l'establiment d'uns horaris fixos per al llançament de masclets.

Aquesta regulació planteja, entre altres, que durant els dies principals de les Falles, del 14 al 19 de març, es limitarà el llançament de coets a partir de les 2.00 de la matinada. Aquesta limitació afectarà igualment al cap de setmana del 8 i 9 de març. Aquesta mesura contempla la disparada fins a la matinada, coincidint amb els dies de festa que tenen prevista activitat nocturna autoritzada.  

Pel que fa a la resta dels dies de març, no es permetrà la disparada de masclets en la franja horària que va de les 22.00 a les 7.30 hores del matí.

Tots els membres de la Taula han considerat fonamental acotar l'ús d'aquest material pirotècnic. L'objectiu és aconseguir un consens entre les diferents parts implicades i garantir la festa i la seguretat, així com el descans. En aquest sentit, des de l'Ajuntament de València ja s'està treballant en recomanacions i mesures per garantir un ús adequat de la pirotècnia i poder establir uns horaris de descans, de nit i matinada, dins els dies festius.