Quan és obligatòria la màscara a la Comunitat Valenciana?

La màscara serà necessària en els passejos al costat de l'aigua, però no per a prendre el bany

Índex Amagar


La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha publicat la resolució per la qual s'estableixen les mesures sobre l'ús de la màscara per a la contenció de la pandèmia de Covid-19.


La normativa estableix que les persones de sis anys d'ara en avant queden obligades a l'ús de màscares en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.


Igualment, cal portar-la en els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs la persona conductora, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili.

En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l'ús de màscares quan es troben dins de la seua cabina.

EXEMPTS 

Eixa obligació no serà exigible per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de la màscara o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d'autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.

ESPORT


Tampoc es demanarà en el cas d'exercici d'esport individual a l'aire lliure, ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, l'ús de la màscara resulte incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries.

S'equiparan a l'exercici de l'esport individual, les activitats que suposen un esforç físic de caràcter no esportiu, a l'aire lliure i de manera individual, mantenint, en tot cas, la distància mínima d'1,5 metres amb altres persones que no siguen convivents.

Es consideren activitats incompatibles amb l'ús de la màscara, les següents: el bany en la mar, llacs, embassaments, rius o en altres zones de bany; així com en piscines, en l'exterior o cobertes; la pràctica d'esport en el mig aquàtic siga este natural o artificial; i els períodes de descans abans o després del bany o la pràctica d'esport en el mig aquàtic, entorn d'este.

DESCANS

 

En el cas del descans a les platges, rius o entorns assimilats, o en piscines no cobertes, el citat període només podrà estendre's a aquell en què la persona romanga en un punt determinat i respectant la distància mínima d'1,5 metres amb altres persones que no siguen convivents, i sense que l'agrupació de persones puga superar el número màxim permés.

En les piscines cobertes o en el cas que eixe descans es realitze a bord d'embarcacions, només s'entendrà per període de descans l'estrictament necessari entre intervals d'activitat. Tampoc cal portar màscara en les activitats de socorrisme o rescat quan requereixen accedir al mig aquàtic; i els moments estrictament necessaris per a menjar o beure, en llocs en els quals estiga autoritzat.

Sí que es consideren activitats compatibles amb l'ús de la màscara, les següents: el passeig pels accessos a platges, llacs i altres entorns naturals; el passeig arran de mar i dels altres entorns aquàtics; l'ús de vestuaris de piscines públiques o comunitàries, excepte a les dutxes; i la permanència en l'exterior o interior d'establiments d'hostaleria fora dels moments estrictament necessaris per a menjar o beure.

📸 L'actualitat valenciana en imàtgens! Seguix-nos en Instagram

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"Vacuna de Janssen: quines persones la rebran i dosis necessàries" "Ara mateix: L'avís d'última hora de Sánchez en plena quarta onada"