Els residus del coronavirus podran ser incinerats després de passar una quarantena de 72 hores

La disposició assegura que esta mesura excepcional de gestió de residus sanitaris no impedirà la reducció o preparació per a la reutilització d'altres residus sanitaris, en la mesura de tot allò possible
Els residus Covid-19 podran ser incinerats després d'una quarantena de 72 hores | ACN

Els residus sanitaris de grup III, com els equips de protecció individual que puguen haver estat en contacte amb el coronavirus, podran ser destinats al seu tractament final en les instal·lacions de coincineració de residus autoritzades, després d'un període de quarantena mínim de 72 hores.


Segons ha informat el diari 'Levante-EMV', així ho establix una resolució signada per la consellera de Sanitat, Ana Barceló, amb data del 17 de febrer, que contempla esta mesura per als residus sanitaris covid, com els equips de protecció individual rebutjats recollits separadament dins dels centres sanitaris i sociosanitaris.


La resolució, publicada este divendres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) no empara la gestió d'altres tipus de residus sanitaris dels tipus III i IV, que hauran de continuar gestionant-se pels mètodes estàndard ordinaris.

No implica la reducció d'altres residus sanitaris

La disposició assegura que esta mesura excepcional de gestió de residus sanitaris no impedirà la reducció o preparació per a la reutilització d'altres residus sanitaris, en la mesura de tot el que és possible.


Tampoc impedirà la priorització de l'increment de les capacitats productives d'esterilització, trituració i gestió ordinària de residus sanitaris en la Comunitat Valenciana.


Les modificacions o adaptacions de les autoritzacions administratives de les instal·lacions de tractament de residus que hagen de formar part de la gestió descrita la resolució, hauran de tramitar-se d'urgència i despatx preferent, així com en tot cas, com a modificacions no substancials.

Fins quan estaran vigents estes mesures?

Estes mesures es mantindran mentres continue vigent l'estat d'alarma actual i les possibles pròrrogues, a fi de garantir el correcte tractament dels residus sanitaris en contacte amb el coronavirus.


Contra esta resolució pot interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà al de la seua notificació, o recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes.

📸 L'actualitat valenciana en imàtgens! Seguix-nos en Instagram

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"El doctor César Carballo detalla com evitar una quarta onada" "Atenció: La situació actual del coronavirus en Espanya"