València manca d'un servei d'ajuda d'oficina per a autoliquidar l'Impost de Successions

Encara que aquesta comunitat autònoma disposa d'un complet servei d'ajudes en línia per a emplenar l'impost de successions i admet la presentació telemàtica, manca d'un servei d'oficina per a la confecció de l'autoliquidació.
Imatge d'arxiu de monedes i bitllets d'euro | ARXIU

Un estudi comparatiu sobre la gestió de l'Impost de Successions realitzat per l'Organització de Consumidors i Usuaris revela significatives diferències entre comunitats autònomes. En concret, València destaca per la facilitat per a gestionar en línia aquest tribut, encara que manca d'un servei presencial d'oficina per a la confecció de l'autoliquidació.

Tal com s'explica en un article publicat en la revista Diners i Drets de juliol, els residents a València compten amb un programa en línia d'autoliquidació de l'impost de successions que facilita significativament la presentació de l'impost, a més d'una eina telemàtica de valoració d'immobles, si fora necessari. És més, la Hisenda regional ofereix la possibilitat de presentar i pagar aquest impost en línia mitjançant el DNI electrònic, Clau PIN o el certificat CNMT, sempre que s'hauria formalitzat l'herència en una escriptura notarial. No obstant això, manca d'un servei d'ajuda d'oficina per a autoliquidar aquest impost, una gestió que sí que ofereixen la majoria de les comunitats autònomes.

La legislació valenciana contempla bonificacions de la quota de l'impost del 75% per als fills menors de 21 anys i discapacitats; i del 50% per al cònjuge, els fills majors i ascendents. També existeixen reduccions de la base imposable fins a 100.000 euros per a descendents i adoptats de 21 o més anys, així com per al cònjuge, ascendents i adoptants. Aquells descendents i adoptats menors de 21 anys sumen a més altres 8.000 euros per cada any menys d'aquesta edat, amb un límit de 156.000 euros.

De la mateixa manera existeixen reduccions de la base imposable per discapacitat o sobre l'habitatge habitual. Siga com siga, si s'anticipa que l'import a pagar serà alt, OCU València recomana fer testament i dividir l'herència entre el major nombre d'hereus, incloent-hi als nets, per exemple, el que disminueix l'impost i la progressivitat de l'impost.

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"Les claus d'OCU per a estalviar en la comunitat de propietaris" "Com trobar les gasolineres més barates prop de tu?"