La mascareta serà obligatòria a la voreta del mar

A la majoria d'entorns naturals també serà obligatòria

La Generalitat Valenciana ha decidit noves mesures contra el coronavirus obligat pel fi de l'estat d'alarma. En elles, l'ús de mascareta queda obligat per a les persones de sis anys d'ara endavant tant en la via pública com en els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En estes noves mesures, també han ampliat el màxim en reunions en interiors i exteriors, les restriccions de fumar, el nou horari del toc de queda i l'ampliació de l'horari de l'hostaleria. Les noves normes entren en vigor esta nit (00.00 hores) i acaben el 24 maig (00.00 hores).

La mascareta també serà obligada durant el passeig pels accessos a platges, llacs i altres entorns naturals. També durant el passeig arran de mar i dels altres entorns aquàtics. Quan es faça ús de vestuaris de piscines públiques o comunitàries, excepte a les dutxes. La permanència en l'exterior o interior d'establiments d'hostaleria fora dels moments estrictament necessaris per a menjar o beure.Quines excepcions hi haurà per a l'ús de la mascareta?Per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de la mascareta.

El bany en la mar, llacs, embassaments, rius o en altres zones de bany; així com en piscines, en l'exterior o cobertes.

La pràctica d'esport en el medi aquàtic, siga este natural o artificial.

Els períodes de descans abans o després del bany o la pràctica d'esport en el medi aquàtic, entorn d'este.

En el cas del descans a les platges, rius o entorns assimilats, o en piscines no cobertes, el citat període només podrà estendre's a aquell en què la persona romanga en un punt determinat i respectant la distància mínima d'1,5 metres amb altres persones que no siguen convivents, i sense que l'agrupació de persones puga superar el número màxim permés.
Tampoc serà exigible en el cas d'exercici d'esport individual a l'aire lliure, ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la mateixa naturalesa de les activitats, l'ús de la mascareta resulte incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries.

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"La Generalitat Valenciana anuncia les mesures davant la fi de l'estat d'alarma" "La petició de l'OCU poc abans d'acabar l'estat d'alarma que ho podria canviar tot"