Morella amplia la borsa de treball per al servei d’ajuda a domicili

Les persones interessades poden apuntar-se fins al 24 de setembre

La regidoria de Benestar Social treballa a enfortir i ampliar els seus serveis que s’han vist tan necessari, més encara, a causa de la pandèmia. Un d’estos serveis és el d’ajuda a domicili, que es gestiona des del Centre de Dia.

Per culpa de la crisi sanitària provocada per la covid-19 s’està veient com l’atenció als nostres majors és fonamental i cal ampliar-la. L’atenció en el domicili és un pilar bàsic i en estos moments la demanda és molt superior al que es pot oferir. És per això que des de l’Ajuntament de Morella, tal com s’ha publicat avui per part del servei d’ocupació, s’amplia la borsa de treball fins al dia 24 de setembre.

Es tracta de contractes adaptats a les necessitats dels usuaris i molt ben valorats per les famílies. La contractació la realitza l’empresa municipal CISE, gestora del centre de dia i acreditada per fer este tipus de serveis.

La documentació es pot presentar per correu postal (Plaça Sant Miquel, 3 – Morella), per correu electrònic (ciseadmon@morella.net) o de forma presencial a les mateixes oficines concertant cita prèvia al telèfon 964 17 31 18 o al correu electrònic ciseadmon@morella.net.

Expirat el termini de presentació d'instàncies, la Consellera Delegada adoptarà Resolució, declarant aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos.

En este acord, que es publicarà al tauler d'anuncis i al tauler d’anuncis de la seu electrònica del Centre Integrat de Serveis Econòmics al qual es podrà accedir a través de la web http://www.morella.net/cise/documentacio/?lang=es s'assenyalarà un termini de tres dies hàbils per a esmena. Només es declararan exclosos provisionalment aquells aspirants que no presenten algun o alguns dels següents documents:

• Fotocòpia del DNI/NIE o equivalent i si escau, passaport, degudament compulsada.

• Fotocòpia del/s títol/s o certificat/s exigit com a requisit mínim per optar a este lloc de treball, degudament compulsada.


Per altra banda, des de la regidora també es treballa a poder millorar la formació en este àmbit de l’ajuda a domicili. És per això que es fa una crida perquè aquelles persones interessades en este tipus de formació que ho facen aplegar i així poder oferir-la en el municipi. Esta formació va adreçada tant a persones que ja estan treballant com a gent que vulga formar-se per obtenir treball o millorar els seus coneixements.

La regidora de Benestar Social, Malú Blasco, anima ‘’a totes les persones interessades en esta borsa que pot crear un important nombre de llocs de treball per millorar l’atenció de moltes persones’’. Per altra banda, ha incidit que ‘’també treballem a poder oferir formació que ens han demanat treballadors i treballadores que ja estan exercint, així com gent que s’interessa per este treball i el cuidat en general de les persones’’.


 

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"Es busquen 700.000 treballadors en el sector de la construcció" "València posarà multes de fins a 3.000 euros per agressions a persones vulnerables"