Renfe ofereix 300 llocs d'ocupació per a operari de manteniment i fabricació

Fins al 16 de juliol, romandrà oberta la convocatòria d'ocupació

Fins al 16 de juliol, romandrà oberta la convocatòria d'ocupació en Renfe per a 300 operaris de manteniment i fabricació en diverses especialitats.


En concret, la companyia ferroviària ofereix treball a 110 operaris en l'especialitat d'ajustador-muntador, 80 d'electricitat i electrònica, 60 de manteniment de material rodant ferroviari, 21 en caldereria/xapa/soldadura, màquines-eines, 8 d'especialistes en subministraments i 4 de pintura.


En totes les categories, es necessiten una titulació d'FP de diferents especialitats i tindre disponibilitat geogràfica i horària per a fer treballs a torns.


En esta convocatòria d'ocupació en Renfe per a 300 operaris de manteniment i fabricació, es valorarà també tindre un nivell B1 o superior d'anglés i tindre experiència en el Grup Renfe en llocs iguals als oferits en estes convocatòries.


Quant al procés de selecció, els aspirants hauran de passar per una prova de coneixements amb una part comuna a totes les categories i una altra específica per a cadascuna d'elles.

El màxim de puntuació d'este examen serà de 60 punts i caldrà aconseguir un mínim de 30 puntsper a seguir avant.

Hi haurà una segona prova psicotècnica que té caràcter eliminatòria encara que només s'obtindrà la qualificació d'apte o no apte.


Se seleccionarà un nombre determinat de places que figura en cadascuna de les bases específiques perquè acudisquen a l'entrevista final que serà l'última etapa.

En cas d'empat, l'ordenació amb la puntuació total

 

• En primer lloc, al gènere sobrerepresentat en el col·lectiu professional de les places oferides.
• En segon lloc, a la major puntuació en la prova de coneixements.
• En tercer lloc, si continuara persistint l'empat, a l'ordre alfabètic del primer cognom, començant per la lletra establida per a l'ingrés de personal al servei de l'Administració General de l'Estat, que segons Resolució de 21 de juny de 2021, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública (BOE 23 de juny de 2021).

El resultat del qual del sorteig per a l'ordre d'actuació dels candidats en totes les proves selectives en l'Administració General de l'Estat, va ser la lletra “V”, que serà la que s'estableix com a inici de la citada prelació alfabètica.


Pots accedir a les bases de la convocatòria d'ocupació en Renfe per a 300 operaris de manteniment i fabricació ací. Comprovaràs que hi ha una pestanya amb les bases generals, una altra pestanya en la qual es desglossen els processos específics i requisits de cada categoria. En una columna a la dreta, figura també el temari de cada categoria.

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"Un 45% dels espanyols associen els dolors musculars a una càrrega excessiva de pes" "10 consells per a què la calor no afecte a la salut"