Primers passos per a l'ampliació i millora del pont de l'Avinguda d'Alacant a Gandia

L'Avinguda d'Alacant és un dels principals accessos a la ciutat i no es correspon amb les actuals necessitats.

Simulació del resultat final de les obres al pont de l'Avinguda d'Alacant | Ajuntament de Gandia

El Coordinador General d'Urbanisme de Gandia, Vicent Mascarell, acompanyat del Cap de Planificació, Josep Blasco, va informar ahir de l'inici dels tràmits cap a la licitació de les obres d'ampliació i millora del pont de l'Avinguda d'Alacant, més conegut com a "pont nou" (malgrat tenir més de 100 anys).

L'Avinguda d'Alacant és un dels principals accessos a la ciutat i no es correspon amb les actuals necessitats. Es tracta d'una zona molt transitada, fonamental per a l'accés a l'hospital, a les noves zones industrials i comercials... Amb moltes dificultats per a la mobilitat a peu o amb bici: amplària de vorera insuficient, elevades velocitats de vehicles, gran perill d'accidents, falta d'enllumenat, amb la conseqüent percepció d'inseguretat...

També cal tenir en compte el valor patrimonial i l'entorn. I és que la deterioració de la imatge del pont a causa de serveis penjats, conduccions en mal lloc; Manteniment de conduccions complicat; Equipament del pont envellit i inadequat, contribueixen a la degradació de l'entorn. El pont se situa dins del Paisatge Protegit del Serpis, en l'àmbit de protecció de la muralla de Gandia i el nucli històric. Representa, per tant, un excel·lent punt d'observació

Així, es fa necessari un canvi de paradigma quant a la mobilitat, amb infraestructures aptes per tota classe d'usuaris, conscienciació ambiental, promoció d'hàbits de vida saludables, com per exemple els desplaçaments a peu, bici o transport públic. O la creació d'itineraris mediambientals i per a la pràctica de l'esport.

 

Objectius:

 • Completar el nou itinerari segur d'accés a l'hospital.
 • Millorar les condicions de mobilitat dels vianants i ciclistes: vertebració de la ciutat.
 • Adequar a la normativa d'accessibilitat + normativa de l'equipament.
 • Augmentar la seguretat viària: separació amb barreres de protecció.
 • Disposar enllumenat públic: percepció de seguretat.
 • Recuperar la imatge del pont: remarcada com a element singular.
 • Reforçar el valor patrimonial de l'entorn: mirador de les muralles i el nucli antic.
 • Habilitar galeries baix del paviment i voreres per a renovar tots els serveis que creuen el pont.
 • Frenar la degradació de l'àmbit limítrof.

 

Actuacions a executar: estructura + serveis:

 • Demolir l'actual tauler del pont: calçada primitiva + ampliació de la plataforma.
 • Construcció d'un nou tauler: plataforma d'amplària total de 12,80 metres: 2 carrils de circulació de 3,5 metres i voreres de 2,9 metres cadascuna: voladís.
 • Construcció de galeries de serveis i canalitzacions a l'interior o baix de la nova plataforma (baix calçada i voreres).
 • Desviament de tots els serveis per dins de les noves canalitzacions.
 • Urbanització i pavimentació sobre el nou tauler.
 • Equipament del pont amb baranes adequades a normativa i separador per al trànsit.
 • Desmuntatge de les conduccions adossades existents, reparació i neteja de la pedra.
 • Col·locació d'enllumenat al llarg de tot el pont.
 • Tipologia estructural: Arcs de volta rebaixada de carreu de pedra calcària: Revisió correcta.
 • Solució: LLOSES PREFABRICADES amb una amplària de 12,80 m (total plataforma), i longitud de 2,20 m (transport).
 • AVANTATGES: reducció de terminis + fabricació simultània + circulació immediata + plataforma completa.

Pressupost: 1.397.988,08 €. A càrrec del pressupost de 2020. L'Ajuntament "a pulmó" es fa càrrec de la inversió, però s'espera comptar amb ajudes d'altres administracions.

El termini d'execució és d'aproximadament 6 mesos, en 2020.

 

Història i característiques:

Fins a finals del segle XIX: només PONT VELL: Manat construir per Jaume II en 1310.

 • Dècades del 1870 al 1900: crucials per a creixement de Gandia
 • Conversió en FFCC del tramvia de cavalls de Carcaixent i prolongació fins a Dénia: pont 1884
 • Construcció del FFCC Gandia - Alcoi: Finalització i proves en 1892
 • Inauguració del port: 1893
 • Enderrocament de les murades (inici 1881). Desenvolupament de l'eixample
 • Construcció del PONT NOU: 1884 - 1889.

Posada en servei PONT NOU: Completa carretera

Es va empedrar en 1927. Posteriorment asfaltada.

Característiques inicials del pont

Tres arcs de volta rebaixada, de 22 metres de llum, sobre dos piles situades en el llit del riu i dos estreps. Longitud de 115,5 m. Ample: 7 m.

Dècada dels 70: Ampliació de la plataforma. Se li han penjat múltiples serveis a ambdues cares. Apertura estrep mitjançant caixó formigó

Pont de l’antiga carretera N?332. Titularitat muncipal des de 2007:

Lloses de formigó damunt de mènsules metàl·líques cada 6?7 metres

Ample actual: 8,4 m (Voladís - VORERES)

Evolució del projecte

Novembre i desembre 2017: Estudi de les millores per a establir uns itineraris segurs d'accés a l'hospital, el Departament d'Urbanisme elabora un estudi inicial de necessitats i planteja les possibles solucions constructives.

 • S'encarrega a la Universitat Politècnica de València un estudi de solucions, que queda finalitzat el març de 2018.
 • L'estudi és realitzat pels professors Pedro A. Calderón i José M. Adam, tots dos enginyers de camins de l'ICITECH.
 • A més del preu: TERMINI + INTEGRACIÓ ESTÈTICA DE LA SOLUCIÓ
 • Es consideren 4 solucions constructives: Llosa de formigó in situ; Prelloses prefabricades i formigó in situ; Bigues prefabricades de formigó amb prelloses; Bigues d'acer tallen amb prelloses.
 • Novembre i desembre 2018: Redacció del projecte constructiu en col·laboració amb l'empresa especialitzada Research & Development Concretes SL.

📸 L'actualitat valenciana en imàtgens! Seguix-nos en Instagram

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"ATENCIÓ: S'origina un incendi de matinada en un habitatge a València" "URGENT: Retards en la línia C1 de Rodalia per un atropellament"