València-Diari

Telegram info@valenciadiari.com

E-Mail: info@valenciadiari.com

Un camió d'arena bolca sobre el tramvia de València i interromp el servei quasi una hora

Una vegada retirada la càrrega, no ha causat més afeccions al tramvia