Notícies de Ángel

La vida d’Ángel i la de la seua família, un infern després d’un error mèdic no reconegut a Madrid

  Un jove de 16 anys, Ángel, sofreix d'una epilèpsia que dificulta la convivència en la seua llar. Els seus pares, Ángel Basilio i Salobrar de Matías, sense quasi poder controlar...