Notícies de contracte indefinit

L’atur baixa a l’abril i els contractes indefinits augmenten exponencialment

Quasi la meitat dels contractes signats en abril són indefinits