Notícies de descompte

Caos en les gasolineres per a aplicar el descompte dels 20 cèntims

Algunes estacions de serveis pateixen problemes tècnics, jurídics i fiscals sense poder actualitzar-se en un termini tan curt de temps