Tag: deute Comunitat

El deute de la Comunitat augmenta i arriba fins als 53.820 milions d’euros

L'augment del dèficit en l'exercici 2021 és de 1.292 milions d'euros