Notícies de emoji

Vols crear els teus propis emojis de WhatsApp?

WhatsApp és una de les aplicacions de missatgeria més usades a nivell mundial, per aixó volem explicarte  xicotets trucs amb els quals podem posar més al nostre gust...