Notícies de Fauna

El falcó d’Eleonora ix del Catàleg d’Espècies de Fauna Amenaçades de la Comunitat Valenciana

En l'actualitat existeixen al voltant de 60 parelles reproductores en la Reserva Natural de les Illes Columbrets