Notícies de gos sacrificat

En males condicions i tancats en gàbies, gossos sense xip en aeroports a l’espera de ser retornats o sacrificats

Denuncien el presumpte sacrifici d'animals sans en els aeroports espanyols arran del cas Luno