Notícies de PREMIO ATENEA

“Totes les mares amb un fill amb discapacitat haurien de rebre un premi”

El col·lectiu de mares de l'Associació de Persones amb Discapacitat de Torrent (ADISTO) rep el Premi Dona Atenea 2022