Notícies de prova

Les proves d’accés a la Universitat se celebraran el 7, 8 i 9 de juny 

La nota d'accés a la Universitat serà la mitjana ponderada del 60% per a la qualificació de Batxillerat i el 40% per a la nota de la fase obligatòria de les PAU

PROVA

VFVLVSDRDFBFNVSDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD