Notícies de retuitejar

Un retuit d’un missatge delictiu també és delicte

  El Tribunal Suprem ha dictat una sentència destacant que retuitar missatges o imatges delictives, tals com el suport a l'organització terrorista ETA, pot ser...