El 19 de juny: La data d'examen per a l'obtenció del títol d'ESO per a majors de 18 anys

Fins a l'1 de juny es pot presentar la segona part de la inscripció
Examen per a obtindre l'ESO | Conselleria d'Educació

 

La Conselleria d’Educació ha reactivat la segona convocatòria de la prova per a majors de 18 anys per a l’obtenció directa del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) de l’actual curs escolar, ajornada per la declaració de l’estat d’alarma.

 

Els exàmens tindran lloc el divendres 19 de juny de 2020 seguint les instruccions que les autoritats sanitàries establisquen per a garantir la seguretat tant dels i les aspirants com del professorat que porta a terme les proves. 

 

Este curs hi havia previstes dos convocatòries de les proves per a l’obtenció directa del títol d’ESO per a majors de 18 anys. La primera es va fer el passat 24 de gener i la segona estava previst per al dia 29 de març, però es va suspendre.

 

Per a evitar el perjudici directe a les persones que volen continuar estudiant, Educació de la Generalitat ha decidit declarar d’interés general la represa dels tràmits administratius per a fer la segona convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en ESO per a majors de 18 anys.

 

Vint dies naturals per a la inscripció telemàtica

A través d'esta resolució, la Conselleria alça la suspensió de terminis per a la tramitació d’esta convocatòria i, per tant, la continuació de les fases del procediment administratiu i es reinicia el període de 20 dies naturals que restava per a la presentació de sol·licituds d’inscripció a comptar a partir de l’endemà de la publicació d'esta resolució al DOGV.

 

Les persones que no havien pogut fer la segona part de la inscripció ho podran fer fins al dia 1 de juny de 2020 presencialment a través del registre de les direccions territorials d’Educació o per correu postal.

 

Les llistes provisionals i definitives de persones admeses i excloses a la prova que hagen efectuat la inscripció telemàtica apareixeran publicades, respectivament, els dies 2 de juny i 13 de juny de 2020, al final de la pàgina del portal GVA, des de la que es fa la inscripció telemàtica.

 

La presentació de la documentació en estes circumstàncies té caràcter obligatori, el que el dia de la prova estes persones han de presentar-se proveïdes dels dos exemplars de la instància de sol·licitud i d’original i còpia de la documentació d’identificació personal (DNI o NIE), acompanyada dels originals i les còpies de la documentació acreditativa per a la sol·licitud d’exempció del mòdul de Valencià o de convalidacions de mòduls formatius superats anteriorment.

📸 L'actualitat valenciana en imàtgens! Seguix-nos en Instagram

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!