L’Ajuntament d’Albalat dels Sorells es reunix amb empresaris i autònoms per les ajudes del ‘Pla Resistir’

Una persona teletreballant amb un ordinador des de casa
Una persona teletreballant amb un ordinador des de casa

 

El passat dimecres, en sessió plenària extraordinària, l’Ajuntament dels Sorells, en la comarca de l’Horta Nord (València), va aprovar l’expedient pel que s’inicia el procés de repartiment de les ajudes del ‘Pla Resistir’.

 

Per això, a través de la Regidoria de Comerç, ha organitzat un acte en línia per a explicar tot el que fa referència a les ajudes del ‘Pla Resistir’, què, en esta ocasió, destina a Albalat dels Sorells, 91.310 €. La reunió va comptar amb la participació de la regidora de Comerç, Sònia Clemente; la secretària de l’Ajuntament, María José Gil; i l’alcalde de la localitat, Nicolau Claramunt.

 

Pel que fa al Pla Resistir que ha posat en marxa la Generalitat Valenciana per a ajudar econòmicament els sectors més afectats per les restriccions sanitàries i que s’han vist obligats a tancar els negocis, a reduir els horaris d’obertura o a limitar l’activitat, amb les pèrdues econòmiques que això ha ocasionat. Les ajudes es destinen, principalment, a treballadors i empreses dels sectors de l’hostaleria, comerç i activitats d’oci, entreteniment i turístiques. També les activitats de creació, artístiques i d’espectacles.

 

A demés, l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells ha inclòs en les bases de les ajudes, tots els titulars de locals comercials o negocis físics i a qui tinga la seu fiscal en el municipi. Per tant, la pràctica totalitat de les empreses i treballadores autònomes tindran opció a les ajudes, sempre que
no superen més de 10 treballadors en plantilla.

 

Mesures complementàries

Per altra part, l’ajuntament va aprovar en la mateixa sessió plenària, un seguit de mesures complementàries que afecten directament l’economia dels autònoms i les micropimes. Segons va anunciar en la reunió la regidora de comerç, Sònia Clemente: «també hem aprovat la supressió de la taxa de RSU (recollida de fem) per a autònoms i micro empreses, la supressió de la taxa d’ocupació de sòl públic de terrasses i paradetes del mercat, com a mesures que també contribuiran a mitigar la situació de crisi».

 

Una altra de les particularitats de les ajudes que ha pogut definir l’equip de govern, fa referència als excedents. És a dir, tal com explica l’alcalde, «si hi ha excedent de crèdit en la primera fase de repartiment, el crèdit sobrant es podrà prorratejar entre les empreses que no estan incloses en l’Annex I de les bases».

 

Per acabar, l’Ajuntament preveu a ampliar la quantia de les ajudes una volta es lliuren les referides al ‘Pla Resistir’ amb l’ajuda directa al comerç de 50.000 € dels pressupostos de 2021.