Avís d'Hisenda: Canvi en dos impostos que afecten milers de ciutadans

El motiu d'esta acció és la lluita contra l'evasió fiscal generada en les 'asimetries híbrides'
Hisenda ha aprovat una reforma que afecta l'impost de Societats i l'impost sobre la Renda de No Residents | Twitter

Des del Consell de Ministres s'ha aprovat una reforma per a donar suport a la implementació d'un reial decret que afecta directament dos directrius europees que regulen l'Impost de societats i l'Impost sobre la Renda de No Residents. El motiu d'esta acció és la lluita contra l'evasió fiscal generada en les 'asimetries híbrides', és a dir, reduir en dos països diferents una despesa determinada.

«Estes modificacions no perseguixen augmentar la recaptació tributària, sinó previndre conductes a través de l'elusió fiscal» ha comentat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. L'asimetria híbrida ocorre quan una despesa determinada sofrix un tractament fiscal diferent d'un país a un altre, depenent a on l'empresa o filial se situe respecte al territori espanyol. D'esta manera, la direcció corporativa pretén fer una deducció en un país, perquè en l'altre es considere com a ingrés de tributació.

Esta proposta de l'organització europea pretén lluitar contra l'elusió fiscal i s'ha determinat en informes de projecte BEPS de l'OCDE contra l'erosió de les bases imposables, o els trasllats de beneficis. Esta definició econòmica solo es pot donar si un contribuent tributa en Espanya, però una societat vinculada al mateix es troba en un altre país, pel que a l'hora de fer les qualificacions fiscals pertinents, es dota a la quantia d'una valoració diferent. 

Com combatre l'asimetria híbrida?

Estamesura governamental s'efectua a través d'una norma primària, en un primer cas, i amb una norma secundària en el cas que no s'haja aplicat la primera al país d'origen. Encara que esta regulació permetrà atribuir la problemàtica de manera directa, la veritat és que ja existia una sèrie de protocols per a les despeses financeres híbrides entre parts vinculades. 

En eixos processos la Llei d'Impost de societats impedia que la filial espanyola es deduira una despesa pels interessos pagats en l'empresa 'mare', sempre i quan l'escenari d'esta matriu no tributara pels interessos, ja que al seu país serien considerats dividends o renda de capitals exempts. Les regulacions legals que s'han aprovat sobre eixos impostos es referixen a casos concrets i no tan freqüents en el territori espanyol.

La utilitat que pot tindre esta classe d'aranzel és l'eliminació d'esta deducció de despesa, però mai en efecte de la deducció d'ingrés, sempre que les operacions que facen entre la matriu i la seua filial siguen d'un altre país, o en un mecanisme concret. També pretén la prohibició de la doble deducció de la despesa en transaccions realitzades dins d'una societat amb companyies situades en diferents estats. 

Estes mesures serviran per a neutralitzar les asimetries híbrides i posaran fi als desajustaments fiscals que provoquen, el que impedirà el seu ús com a mecanisme d'erosió de la base imposable. Un altre dels elements sobre els que actuarà serà el trasllat artificiós de beneficis, perquè esta atribució financera no tinga un impacte negatiu en la inversió o el comerç entre territoris i països membres.

Altres regulacions que entren en vigor

Fa només uns dies l'Agència Tributària anunciava una sèrie de protocols per a controlar l'actuació del fisc sobre la ciutadania espanyola. La intenció d'esta mesura és la regulació més detallada dels pagaments electrònics, que han passat per la dreta als diners en metàl·lic. Esta delegació del govern investigarà el capital que entra en un determinat compte si la quantia rebuda per l'entitat bancària supera els 2.500 euros. 

Si el moviment fet per l'usuari és de retirada de capital ascendirà als 3.000 euros. En qualsevol dels dos escenaris el Banc d'Espanya notificarà a Hisenda sobre la transacció, i podrà iniciar-se una busca sobre la procedència dels diners.

📸 L'actualitat valenciana en imàtgens! Seguix-nos en Instagram

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"Aproven la primera vacuna que necessita únicament una dosi en la Unió Europea" "La Generalitat renovarà trams en superfície de les Línies 1, 2 i 3 de Metrovalencia"