Canvis en les pensions: com seran amb el nou complement de maternitat

L'import es percebrà d'acord amb una quantitat fixa per fill i no en percentatge
Imatge d'una mà d'una persona gran i monedes d'euro | Pixabay

Fa només una setmana que s'ha aprovat en Espanya el nou complement per a reduir la bretxa de gènere en les pensions, una actualització del complement de maternitat. Amb la seua entrada en vigor, les mares que opten a l'ajuda de jubilació -alguns pares també- tindran una certa bonificació econòmica. Però no tot el que engloba la nova mesura té conseqüències positives.

En un principi, la llei establix que les mares que tinguen un fill i una renda molt baixa, o els pares que complisquen els requisits específics seran els grans beneficiats. Mentres que una persona amb un sou mitjà i dos fills o més poden arribar a perdre fins a una quantitat de 250 euros al mes.

La mesura serà percebuda per les mares que hagen tingut un o més fills, qüestió que en la normativa anterior només s'estudiava a partir del segon infant. També establix que els hòmens podrien rebre esta bonificació, tot i que no pssarà de manera conjunta i hauran de sol·licitar-ho expressament. A demés, els hòmens hauran de complir una sèrie de condicions especials.

En el cas que cap dels dos membres d'una família en l'àmbit més tradicional haja vist la seua carrera laboral, en un primer moment el complement recaurà en la dona. En cas que els dos progenitors siguen del mateix sexe, l'ajuda serà percebuda pel que tinga una pensió total menor.

Quina és la xifra de la bonificació?

El nou import es percep a través d'una quantitat fixa, i no en un percentatge com passava amb l'anterior. El complement de maternitat incloïa un 5% per dos fills, un 10% per tres i a partir del quart, una quantitat del voltant del 15%. Amb la nova llei es percebrà un total de 378 euros anuals per a casa fills fins a un límit de quatre, és a dir, que el màxim serà de 1.512 euros a l'any repartit entre 14 pagues. Això fa que la suma total siga de 27 euros per fill. Esta ajuda s'incrementarà cada any en el mateix percentatge que les pensions contributives.

Un avantatge o una retallada?

Com en la majoria d'accions de caràcter legislatiu existeixen beneficiaris i afectats, en este cas hi ha una sèrie de col·lectius que perdran diners a causa d'esta nova acció. En el pla positiu, se situen aquelles mares i pares que només tenen un fill i es volen jubilar de manera anticipada perquè abans no tenien dret a esta bonificació. En caràcter general, la nova normalitat beneficia a les pensions més baixes, en tractar-se d'una quantitat fixa i no un percentatge.

En cas que es tinguen dos o més fills el balanç final dependrà de la renda perquè els que perceben un menor ingrés estaran més beneficiats. D'esta manera, les mares amb dos fills i una pensió de menys de 1.110 euros voran un benefici més gran, però perdran els que cobren més que esta quantitat.

El redisseny d'este complement requerix que els hòmens que el poden cobrar, cal recordar que en un primer pla es destina només a les dones, han de percebre un salari menor que la mare. A demés, han d'haver estat més de quatre mesos sense cotitzar en els nous anteriors al naixement o adopció.

També s'inclouen aquells amb una suma de les bases de cotització d'un 15% en els dos anys anteriors al naixement de l'infant. Els vidus també tindran dret a sol·licitar la mesura sempre que un perceba la pensió d'orfandat. No es reconeixerà el pare que haja estat condemnat per violència de gènere contra la dona o els seus fills, tampoc el que haja perdut la custòdia dels fills.

📸 L'actualitat valenciana en imàtgens! Seguix-nos en Instagram

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"Demanen extremar precaucions per evitar estafes amb la vacunació a persones dependents" "Almàssera se suma al 'Pla Resisteix' i tindrà una ajuda de 149.735 euros"