Treballeu des de casa? Les claus de la Llei de Teletreball

La nova llei endurirà les sancions per infraccions laborals fins i tot en un milió d'euros i s'establirà la voluntarietat

El Congrés ha aprovat, sense cap vot en contra, la nova llei de treball a distància, que endurirà fins a un 20% les sancions per infraccions en matèria laboral que imposa la Inspecció de Treball i Seguretat Social, fins a quasi un milió d'euros.


La nova llei inclourà quatre esmenes d'ERC dirigides a la regulació del treball a distància per part de persones amb discapacitat, amb la finalitat d'assegurar que els mitjans, equips i eines siguen universalment accessibles per a evitar la seua exclusió, i que esta accessibilitat forme part de l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva.


També una altra esmena per a considerar al domicili de referència el que figure en el contracte de treball o, en defecte d'això, el de l'empresa o centre o lloc físic de treball a l'hora de considerar l'autoritat laboral competent i els serveis i programes públics de foment de l'ocupació aplicables.


També s'exposa la voluntarietat del treball a distància en l'apartat 1 de l'article 5 de la llei: "El treball a distància serà voluntari per a la persona treballadora i per a l'ocupadora i requerirà la signatura de l'acord de treball a distància regulat en esta Llei, que podrà formar part del contracte inicial o realitzar-se en un moment posterior, sense que puga ser imposat en aplicació de l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors, tot això sense perjudici del dret al treball a distància que puga reconéixer la legislació o la negociació col·lectiva".


Treball a distància, teletreball o presencialitat

A l'efecte del qual s'estableix en la Llei, s'entendrà per "treball a distància": forma d'organització del treball o de realització de l'activitat laboral conforme a la qual esta es presta en el domicili de la persona treballadora o en el lloc triat per esta; durant tota la seua jornada o part d'ella, amb caràcter regular.


El teletreball serà aquell treball a distància que es duu a terme mitjançant l'ús exclusiu o prevalent de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació. I el treball presencial estarà definit com aquell treball que es presta en el centre de treball o en el lloc determinat per l'empresa.

Claus de la nova llei

 

El teletreball serà voluntari i hi haurà infraccions sanciones. Una de les modificacions que ha introduït el PSOE i Unidas Podemos és referent a les multes de la Inspecció de Treball poden arribar als 983.736 euros, un 20% del que hi havia fins ara perquè asseguren que no s'havia revisat des de 2007.


S'estima que és teletreball quan l'empleat realitza a distància almenys el 30% de la jornada laboral o el percentatge proporcional equivalent de la duració del seu contracte.

Qui es fa càrrec de les despeses?

Serà l'empresa la que haja de sufragar el cost i compensar el desenvolupament del teletreball. El treballador no haurà d'assumir despeses addicionals relacionades amb equips, eines o mitjans per al desenvolupament de la seua activitat laboral.


Mentre dure la situació excepcional per la pandèmia, es continuarà aplicant la normativa laboral ordinària.

Hi haurà diferències entre teletreball i el treball presencial?

No. Els treballadors tindran els mateixos drets independents de la modalitat en què facen el seu treball. Tindran les mateixes condicions, el dret a formació, l'estabilitat, la retribució.

📸 L'actualitat valenciana en imàtgens! Seguix-nos en Instagram

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"La Diputació de València realitzarà l'oposició d'administratius al camp del Levante UD" "Utilitzes esmalts permanents a les ungles dels peus?: Molta Cura!"