El centre de València romandrà tancat del 2 al 6 de setembre

talls
talls

Des de les 16.00 hores del dijous dia 2 de setembre fins a les 04.00 hores del dia 6, quedarà prohibida la circulació de vehicles per l’interior del perímetre format per la marginal dreta de l’antic llit del riu Túria –des del pont de les Glòries Valencianes fins a plaça Amèrica-, i les grans vies, incloent-hi la plaça d’Espanya i els passos inferiors de Petxina, a excepció d’autobusos urbans, taxis, vehicles de servei públic, vehicles oficials autoritzats per l’Àrea de Mobilitat i vehicles que atenguen situacions d’emergència.

Quan les necessitats de mobilitat ho requerisquen, podran quedar tallats els accessos cap al centre de la ciutat des de Pérez Galdós, Giorgeta, Peris i Valero, Jacinto Benavente, plaça de Tetuan, Pont del Real, General Elio, avinguda Aragó, pont d’Aragó, pont d’Assot, avinguda Tirso de Molina, Albereda i l’accés al túnel de l’avinguda Corts Valencianes en sentit cap a l’avinguda Pius XII.

Càrrega i Descàrrega

Els vehicles utilitzats per a l’activitat de càrrega i descàrrega per la zona restringida, podran accedir i circular per aquesta zona en la franja horària de 06.30 hores a 12.00 hores, sense necessitat d’autorització expressa per a això, però hauran d’acreditar davant la Policia Local, quan així ho requerisca, la direcció del subministrament de la càrrega o descàrrega per mitjà de l’albarà corresponent o de qualsevol altre mitjà que acredite aquesta circumstància.

Residents

Aquesta prohibició no afecta als i les residents en la zona restringida al trànsit, ja que els seus vehicles tindran accés a la seua propietat amb l’exhibició del DNI, permís de circulació, targeta de permís de circulació per a carrers per als vianants, rebut d’impost de béns immobles o lloguer al seu nom que acredite aquesta residència. No obstant això, es recomana que només s’accedisca i transite de 06.30 hores a 11.00 hores i únicament quan siga imprescindible.

Estacionament

Queda prohibit estacionar tot tipus de vehicles des de les 22.00 hores del dia 31 d’agost de 2021 fins a les 04.00 hores del dia 6 de setembre en els següents carrers, excepte autorització expressa: plaça de l’Ajuntament, carrer Xàtiva (des de passeig Ruzafa fins a plaça de Sant Agustí,) carrer Roger de Lauria (des de plaça Ajuntament fins a carrer Pascual i Genís), carrer Correos, carrer Pérez Pujol, carrer Barques, carrer Pintor Sorolla, carrer Barcelonina, carrer Poeta Querol (tram comprés entre carrer Miñana i carrer Ballesteros, i el carrer Barques i carrer Pintor *Sorolla), i carrer Sant Vicent Màrtir (des de plaça Espanya fins a l’avinguda María Cristina).