Educació convoca les beques menjador per al curs 2020-2021

Les sol·licituds es poden presentar del 6 al 29 de juliol
La convocatòria de les beques menjador s'ha publicat este divendres en el DOGV | Pixabay

La Conselleria d'Educació, Cultura i Deport ha publicat este divendres la convocatòria de les beques de menjador escolar en els centres educatius públics per al curs escolar 2020-2021 en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Educació destinarà un total de 73.425.000 euros per a estes ajudes, que permeten sufragar durant el curs 2020-2021 el total o una part del cost del servici de menjador escolar de l'alumnat de les escoles públiques. El curs passat, fins a 140.942 alumnes es van beneficiar d'estes ajudes: 52.167 en la província d'Alacant, 15.235 en Castelló i 73.540 en les comarques de València.

La beca es podrà demanar del 6 al 29 de juliol. El document de la convocatòria d'estes beques es pot consultar ací

Com fer la sol·licitud?

Les famílies que tenen accés al 'Web Família' i que ja van demanar les beques de menjador el curs passat podran vore i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d'ajuda des d'esta plataforma, a on estaran pregravades les dades que consten en l'administració. Si les famílies estan d’acord amb les dades facilitades, hauran d'imprimir, firmar i presentar l'esborrany en el centre a on estaran matriculades durant el curs 2020-2021, sense necessitat de presentar-hi la documentació. 

Les famílies que no siguen usuàries del 'Web Família', però van rebre la beca el curs anterior i mantenen les mateixes condicions, només hauran de confirmar un esborrany de sol·licitud amb les dades que estiguen en poder de l'Administració. Este document s'haurà de demanar al centre a on estiguen escolaritzats els seus fills. D'esta manera, només s'haurà de confirmar l'esborrany de sol·licitud a partir del dia següent de la publicació d'esta convocatòria en el DOGV.

L'alumnat que no va sol·licitar la beca l’any passat haurà de presentar tant la sol·licitud com la documentació acreditativa que es requerisca en el centre a on estarà matriculat, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i fins que acabe el període de matrícula si continua en el mateix centre, o bé durant el període de formalització de matrícula en el cas que canvie de centre educatiu.

Qui pot demanar estes ajudes?

Podrà sol·licitar les ajudes l'alumnat escolaritzat en nivells de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial o en el tercer nivell d'Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el programa d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

La resolució estableix el llindar màxim de renda per a poder sol·licitar les ajudes, que per a una família de quatre membres queda establit en 38.831 euros anuals, tenint en compte la renda de 2019. En este sentit, es fixa la baremació aplicable en funció de la renda familiar anual disponible 'per capita', que va des dels 20 punts per a una renda 'per capita' d'un màxim de 393 euros fins a 1 punt per a una renda 'per capita' de més de 7.467 euros.

També es valoraran les circumstàncies sociofamiliars especials de l'alumnat, pel que es concediran fins a un total de 2 punts en les següents situacions:

  • Per ser alumnat de centres d’acció educativa singular.
  • Per la situació de desocupació del pare o mare o tutors.
  • Per tindre la condició de persona refugiada.
  • Per ser fill de família monoparental i família numerosa.
  • Per diversitat funcional d’algun membre de la família igual o superior al 33 %.
  • Perquè el pare, mare o tutors té o tenen la condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa.
  • Per ser orfe absolut.

Pel que fa a la quantia de les ajudes, l’alumnat beneficiari percebrà fins a 4,25 euros diaris en el cas que curse Educació Infantil, Educació Primària i ESO; fins a 5,44 euros, en el cas d’alumnat d’Educació Especial, i fins a 12,25 euros, per a escolaritzats en escoles llar.

Com sé si soc beneficiari directe?

Es considerarà beneficiari directe de l’ajuda i, per tant, rebrà l’import màxim l’alumnat de la renda valenciana d’inclusió i l’alumnat de segon cicle d’Educació Infantil i el d’Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria que haja sigut escolaritzat obligatòriament en un centre d’un municipi diferent del de la seua residència perquè no n’hi ha en esta oferta educativa.

També ho serà l’alumnat escolaritzat en centres específics d’Educació Especial o en aules específiques d’Educació Especial en centres ordinaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat. També els que es troben en situació d’acollida familiar o residencial, de la mateixa manera que els fills de famílies acollidores, els fills de víctimes de violència de gènere i les víctimes del terrorisme.

📸 L'actualitat valenciana en imàtgens! Seguix-nos en Instagram

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

"Polèmica: Demanen la dimissió d'una alcaldessa valenciana per incomplir el confinament" "L'empresa amb dos delegacions valencianes que ha presentat dos ERTO «injustificats»"