Europa aprova la denominació en castellà i valencià ‘Chufa de Valencia/Xufa de València’

orxata
orxata

El Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat la modificació del plec de condicions relativa a la denominació ‘Xufa de València’ (DOP) per a incloure també el nom en valencià, ‘Xufa de València‘.

 

En una disposició signada pel comissari europeu d’Agricultura, Janusz Wojciechowski, en nom de la presidenta, s’explica que la Comissió Europea ha examinat la sol·licitud d’Espanya de cara a l’aprovació d’una modificació del plec de condicions de la denominació d’origen protegida ‘Xufa de València’ perquè passe a ser ‘Chufa de València/Xufa de València’.

 

“En tractar-se d’una modificació que no es considera de menor importància”, i de conformitat amb l’apartat 2, article 53, del Reglament (UE) núm. 1151/2012, la Comissió ha publicat la sol·licitud de modificació en el Diari Oficial de la Unió Europea.

 

A més, com no s’ha notificat a la Comissió cap declaració d’oposició de conformitat, procedeix aprovar la modificació del plec de condicions. Aquest reglament entrarà en vigor al cap de vint dies de la seua publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea i és obligatori en tots els seus elements i directament aplicable en cada Estat membre.