Les indicacions per a la tornada dels centres educatius valencians que estan en la fase 1

Des de la Conselleria d'Educació tenen previst obrir este dijous 14 de maig
Escoles sense alumnes durant la fase 1 | ACN

 

La Conselleria d’Educació ha elaborat l’esborrany de resolució per a compartir i tractar amb els representants de la comunitat educativa referent a les mesures que cal adoptar en els centres educatius valencians sostinguts amb fons públics que estan situats en les àrees de salut que passen a la fase 1 de desescalada.

 

La proposta preveu que el pròxim dijous, 14 de maig, els centres educatius que estan en les àrees que han passat a la fase 1 s’obriran només per a poder fer faenes administratives i de coordinació internes puntuals, de la mateixa manera que per a rebre material i netejar. En el cas dels centres educatius que estan en zones del nostre territori que encara no han iniciat la desescalada de la fase 1, estos continuaran tancats.

 

La proposta de resolució indica que les direccions dels centres educatius seran les encarregades de determinar el personal docent i el personal d’administració i els servicis necessaris que han d’acudir presencialment als centres, en els dies i hores que establisquen, per a fer les faenes previstes en la fase 1 que no es puguen dur a terme a través del teletreball.

 

Les mesures preventives a seguir

Les mesures preventives i d’higiene per als centres educatius públics elaborades per l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) seran adaptades pels centres privats concertats en funció del que establisquen els seus respectius servicis de prevenció.

 

També s’inclouen entre les activitats que cal dur a terme l’atenció, amb cita prèvia, a l’alumnat o a les seues famílies que hagen de retirar del centre material educatiu necessari per a continuar amb les seues activitats lectives no presencials i que el personal del centre prèviament haurà d’haver preparat.

 

Les persones pertanyents als col·lectius definits pel Ministeri de Sanitat com a grups vulnerables davant de la COVID-19 no s’incorporaran en la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Estes persones hauran de comunicar a través d'una declaració responsable a la direcció del centre la impossibilitat d’incorporar-se als centres.

 

Tampoc hauran d’assistir als centres educatius les persones que presenten símptomes o estiguen en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per COVID-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada d'esta malaltia.

📸 L'actualitat valenciana en imàtgens! Seguix-nos en Instagram

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!