Les intervencions d’Armes i explosius es podran gestionar per email i SMS

Armes convertibles en reals
Armes convertibles en reals

La Guàrdia Civil ha posat en marxa un nou sistema de comunicació per a realitzar gestions el ciutadà amb les Intervencions d’Armes i Explosius d’una manera més ràpida i eficaç. Per a això, la Prefectura d’Armes, Explosius i Seguretat ha implementat una nova funcionalitat en el Registre Nacional d’Armes que es posarà en marxa en el dia de hui.

S’ha triat el correu electrònic i els SMS, ja que són un mitjà ràpid, àgil i eficaç per a l’enviament d’informació d’interés per al ciutadà, adaptant-se així a les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. Així mateix, s’aconseguirà un enorme estalvi de paper, que es traduirà en una major protecció i cura del medi ambient.

A partir d’ara, els mitjans indicats seran els únics per a esta mena d’informacions. Per això, el ciutadà ha d’assegurar-se de facilitar el correu electrònic i número de telèfon mòbil a la seua Intervenció d’Armes i Explosius, tenint la possibilitat de desactivar este servei si no desitja rebre estes comunicacions.

En cap cas, estos mitjans s’utilitzaran per a la notificació de resolucions que hagen de fer efecte conforme al qual s’estableix en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per als tràmits amb les seues respectives Intervencions d’Armes i Explosius, hauran de continuar fent-ho personalment, prèvia sol·licitud de cita prèvia (http://run.gob.es/citagc), o bé per mitjans telemàtics, utilitzant la Seu Electrònica de la Direcció General de la Guàrdia Civil (https://sede.guardiacivil.gob.es/).