Obertes les llistes d’ocupació temporal per a Sanitat

Sanitat

 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha engegat un nou procediment perquè les llistes d’ocupació temporal romanguen obertes de manera permanent. D’esta manera, les persones que es vulguen inscriure poden presentar una sol·licitud telemàtica en qualsevol moment de l’any.

D’esta manera, s’ha publicat a la pàgina web de la Conselleria la resolució d’obertura de la dinovena edició de la borsa d’ocupació per a institucions sanitàries (consultar aquí) i el procediment d’inscripció i modificació de sol·licituds estarà disponible a partir del dia 2 de desembre.

A la citada resolució, s’especifiquen els tràmits d’inscripció de les llistes d’ocupació obertes i permanents i s’estableix el nombre d’edicions que es convoquen, així com les dates de tall a partir de les quals les sol·licituds passaran a formar part de les futures edicions de la borsa.

A partir del dia 2 de desembre podreu accedir als tràmits d’inscripció, que estaran disponibles les 24 hores del dia els 365 dies de l’any a la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, mitjançant DNI electrònic, certificat digital o Cl@ve.

Per tal de garantir la igualtat a la baremació s’han establert dos dates límits anuals de valoració de mèrits i d’obtenció de requisits. Això suposarà que s’actualitzaran dos vegades l’any les puntuacions dels integrants.

Este nou procediment d’inscripció és el resultat del treball realitzat per tal de disposar d’unes llistes d’ocupació amb prou recursos humans per a poder proveir les necessitats de personal temporal, de manera que les persones interessades puguen accedir al tràmit quan finalitzen els estudis i no hagen d’esperar que s’obri un termini per presentar sol·licituds i mèrits.

Com que les llistes d’ocupació estaran obertes de manera permanent, les llistes de reserva per a categories deficitàries previstes a l’article 13 de l’Ordre 4/2019 de 14 de novembre, es conformaran amb les persones que s’inscriguen per primera vegada a la categoria que requerisca personal.

Inscripció a les llistes

 

Els qui es van inscriure en edicions anteriors de les llistes d’ocupació temporal únicament hauran d’emplenar el tràmit si volen modificar l’elecció de categories i departaments de salut o afegir-hi nous mèrits que l’Administració no valore d’ofici.

Per part seua, les persones que es van inscriure en els procediments extraordinaris de categories deficitàries convocades per la Direcció General de Recursos Humans no formen part de les llistes d’ocupació temporal, per la qual cosa, si volen formar-ne part, hauran de presentar la sol·licitud d’inscripció.

La inscripció es pot fer en un màxim de tres categories professionals diferents i, per a cadascuna, com a màxim en set departaments de salut.

Les sol·licituds presentades des del 2 de desembre de 2021 fins al 31 de març de 2022 seran valorades en esta 19a edició de la borsa d’ocupació. La resolució es refereix també a les dates de tall en què les sol·licituds seran valorades ja a les successives edicions 20 i 21.

Les sol·licituds d’inscripció i modificació es realitzaran de forma telemàtica i també hauran de presentar-la les persones que únicament vulguen aportar nous mèrits.

En una sol·licitud diferent de les anteriors i un termini màxim de 10 dies hàbils, es presentarà la documentació acreditativa de requisits i mèrits. No obstant això, no cal presentar la documentació que acredite requisits ni mèrits computats ja en altres edicions anteriors.