Noves ajudes per a autònoms i empreses del sector agropecuari valencià

Taronger

L’objectiu de les ajudes és assegurar la continuïtat de les explotacions del sector primari | Pixabay

 

El Govern valencià ha aprovat este divendres ajudes per 7,3 milions d’euros a autònoms, empreses i entitats del sector primari que han patit pèrdues per la COVID-19 davant l’impacte del tancament de l’hostaleria i de la venda directa.

 

Segons el Consell, el decret aprovat establix les bases reguladores i de concessió directa d’ajudes per a contrarestar el tancament de l’hostaleria i d’alguns canals de venda directa sobre l’activitat i facturació del sector primari.

 

Les ajudes es dirigixen al conjunt del sector agropecuari: explotacions ramaderes, entitats gestores de les llotges pesqueres, entitats locals de les zones rurals per a garantir el proveïment de la població (a través de mercats de venda no sedentària o locals de recollida i distribució agroalimentària) i productors primaris que fan venda al detall.

 

L’objectiu de les subvencions és assegurar la continuïtat de les explotacions del sector primari, instrument bàsic del desenvolupament econòmic en el medi rural, garantint la pervivència de la producció familiar i el proveïment d’aliments de proximitat amb les majors garanties de qualitat i seguretat.

 

La concessió directa perseguix agilitar els tràmits i dotar als autònoms i empreses agrícoles, ramaderes i pesqueres d’un fons de liquiditat indispensable, que contribuïsca a fer front a la pèrdua econòmica i a la suspensió de l’activitat, com a conseqüència de la crisi sanitària.

 

Ramaderia: 4 milions d’euros

Per sectors, les ajudes a la ramaderia afectada per la COVID-19 ascendixen a 4 milions d’euros i els beneficiaris comprenen empreses i autònoms d’explotacions d’oví i caprí —inclosa la de llet—, d’equí, de boví i de gallines ponedores. 

 

Venda directa: 2,25 milions d’euros

En el cas de la venda directa en llotges, alfòndecs o al detall de productes agroalimentaris, la subvenció serà de 2,25 milions d’euros de fons propis de l’administració autonòmica, amb un màxim de 1.500 euros per beneficiari.

 

Productors agraris: 300.000 euros

Estes ajudes, a demés, es completen amb les ajudes per un import de 300.000 euros destinats a sufragar les despeses dels productors agraris, en la posada en marxa, manteniment o contractació de plataformes de comercialització telemàtica de productes agroalimentaris.

 

Mercats municipals: Mig milió d’euros

Quant als mercats, divendres passat, la Conselleria d’Agricultura va anunciar l’autorització per a celebrar mercats de venda no sedentària (o setmanals) d’aliments i productes de primera necessitat. D’esta manera, el decret inclou mig milió d’euros a les entitats locals per a habilitar espais dedicats a esta classe de comerç i a garantir el proveïment de la població dels municipis i zones rurals valencians.

 

Sector pesquer: 330.000 euros

En relació amb el sector pesquer, es repartiran directament a les 21 confraries i comunitats de pescadors de la Comunitat Valenciana una quantia superior als 330.000 euros amb càrrec a la línia d’Ajudes a entitats comercialitzadores de productes pesquers afectats per la COVID-19.