OCU llança una campanya per a reclamar judicialment per les clàusules abusives de Ryanair

CAMPANYA RYANAIR
CAMPANYA RYANAIR

El passat 20 de juliol, el Tribunal Suprem va donar la raó a l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), amb una sentència pionera que posava així fi a una batalla legal de més de deu anys per l’eliminació de les clàusules abusives del contracte de transport aeri de Ryanair.

 

La sentència no sols declara la nul·litat d’aquestes clàusules i ordena a Ryanair que les retire del seu contracte i per tant deixe d’aplicar-les, sinó que obri la via a la reclamació judicial perquè els viatgers, beneficiats per la nul·litat d’aquestes clàusules, puguen reclamar l’import dels danys i perjudicis causats, així com les compensacions que si escau procedisquen.

 

Campanya per a donar suport als afectats

Per a això, OCU posa en marxa una campanya, per a ajudar als afectats en la seua reclamació, que consistirà a recuperar els diners perduts, per exemple, per un vol no gaudit per denegació d’embarcament sobre la base d’una clàusula nul·la, o fins i tot, les compensacions que marca el Reglament europeu sobre compensacions a passatgers en cas de denegació d’embarcament.

 

A tal fi, aquells afectats que s’apunten a la campanya i reclamen un import inferior a 2.000 euros, tindran a la seua disposició un model de demanda, perquè puguen gestionar aquesta reclamació judicial, sense cost addicional. Per a aquells que hagen de reclamar un import superior a 2.000 euros, es posa així mateix a la seua disposició l’assessorament i la defensa dels nostres advocats especialitzats, amb uns honoraris molt competitius.