Les proves d'idiomes ja tenen nova data

Els exàmens es van suspendre a causa de la crisi del coronavirus
Les proves d'idiomes ja tenen nova data | Conselleria d'Educació

 

La Conselleria d’Educació, Cultura i Deport, d’acord amb la majoria d’autonomies i el Ministeri d’Educació i FP, ha decidit traslladar a setembre les proves unificades de certificació (PUC) d’idiomes de les escoles oficials d’idiomes (EOI), posposades davant de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a la COVID-19.

 

Una volta consensuat el trasllat a setembre de la convocatòria ordinària de les proves de les EOI, la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme ha determinat que la prova extraordinària es farà al llarg de novembre. Les dos convocatòries se celebraran sempre que les autoritats sanitàries ho permeten.

 

La inscripció en estes proves es va fer abans de la declaració de l’estat d’alarma i ja s’han publicat les llistes provisionals de persones admeses. Les llistes definitives es faran públiques a final del mes de juny, quan acabe el període d’al·legacions. Abans del 31 de juliol es publicarà el calendari concret dels dies de setembre en què es faran les quatre activitats de llengua escrites de què consten les PUC.

 

Tota esta informació es publicarà en el portal web de les escoles oficials d’idiomes (http://www.eoi.gva.es/es), a demés del procediment per a la devolució de les taxes a les persones que ho sol·liciten perquè no poden fer la prova en les noves dates concretes que s’establisquen al setembre.

 

A demés, es comunicarà individualment el trasllat de les proves i els punts més importants de la resolució de modificació del calendari a les més de 32.000 persones matriculades per a les PUC de l’any 2020.

 

Alumnat de ‘That’s English!’

Pel que fa a l’alumnat de ‘That’s English!’, la inscripció en la prova de certificació serà exclusivament per via telemàtica i s’obrirà des de les 12.00 hores del 24 de juny fins a les 23.59 hores del 25 de juny de 2020. L’enllaç del procediment telemàtic per a l’alumnat de ‘That’s English!’ és el següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17070&version=amp.

 

Proves de la JQCV

D’altra banda, respecte a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, es tornaran a convocar en el moment en què les autoritats sanitàries fixen els protocols que permeten fer amb garantia uns exàmens en els que l’any passat es van inscriure vora 37.000 persones.

 

El Ple de la JQCV es reunirà per tal de valorar si és factible convocar de nou les proves de certificació de valencià de 2020 en els diferents nivells, amb un nou període d’inscripció i amb les dates dels exàmens. La voluntat d’Educació de la Generalitat és poder fer-les durant l’últim quadrimestre de l’any, si les autoritats sanitàries ho permeten.

🌞 Vols saber l'oratge que farà? Seguix-nos en Instagram!

📸 L'actualitat valenciana en imàtgens! Seguix-nos en Instagram