Sanitat crea la Comissió per a l’avaluació de la Llei d’Eutanàsia

Un professional sanitari atén un pacient a l'espai polivalent de l'Hospital de Bellvitge
Un professional sanitari atén un pacient a l'espai polivalent de l'Hospital de Bellvitge

 

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar ahir el decret pel qual es crea la Comissió de Garantia i Avaluació prevista en la Llei d’Eutanàsia, que entra en vigor este divendres 25 de juny.

Es tracta d’un òrgan de caràcter multidisciplinari format per 15 professionals titulars i altres punts suplents (professionals de la medicina, infermeres, juristes, treballadors socials, professionals de psicologia, entre altres).

El nomenament de les persones que ocuparan els càrrecs, en la seua majoria a proposta dels col·legis professionals, s’escometrà en les pròximes hores, segons ha explicat en roda de premsa este dimecres la Directora General d’Assistència Sanitària, Mariam García Layunta.

Per a ella, la llei que regula la prestació d’ajuda per a morir “pretén donar resposta al que es considera una demanda sostinguda de la societat actual i justifica la legalització i regulació de l’eutanàsia, d’un costat, sobre els drets fonamentals a la vida i a la integritat física i moral, i d’un altre, sobre béns constitucionalment protegits, com la dignitat, la llibertat o l’autonomia de la voluntat”.

Per part seua, la cap de Servei de Planificació de Programes i Serveis Sanitaris, Teresa De Rojas, ha explicat que els professionals arribats de la branca sanitària tenen experiència en l’àmbit assistencial en cures pal·liatives, bioètica, hospitalització a domicili, vigilància intensiva, hospitalització en plantes d’interna, atenció primària o atenció en hospitals de llarga estada.

Els d’altres camps, continuava De Rojas, tenen amplis coneixements en testament vital, dret sanitari, dret penal, dret civil, dret de família o bioètica. A més, hi ha personal amb bagatge professional en l’àmbit social de la discapacitat i la dependència.

S’encarregaran, entre altres funcions, de resoldre les reclamacions que formulen les persones als qui el metge responsable haja denegat la prestació d’ajuda per a morir. També dirimiran sobre possibles conflictes d’interessos.

 

Requisits per a exercir el dret a prestació d’ajuda per a morir

 

La llei estableix els requisits que ha de complir el/la sol·licitant de la prestació d’ajuda a morir. Ha de ser una persona major d’edat i capaç, estar a Espanya i residir al país almenys un any i veure’s afligit/per un sofriment intolerable a causa d’una malaltia en fase terminal o per una patologia irreversible que provoque greus limitacions a la seua autonomia física.

En cas que la persona no tinga capacitat per a iniciar el procediment d’aplicació de la Llei d’Eutanàsia i haja realitzat instruccions prèvies o voluntats anticipades, la sol·licitud la pot presentar el representant designat acreditant esta designació i instruccions prèvies de manera inequívoca.

La petició d’ajuda per a morir es pot formular en centres sanitaris públics, privats, residències o en el domicili de la persona interessada. A més, pot revocar-se en qualsevol moment pel/la pacient, i ha de realitzar-se dos vegades en un termini no inferior a 15 dies entre elles i després de mantindre un procés deliberatiu amb el metge, on se l’informa en profunditat i amb garantia del seu enteniment i capacitat del procediment.

Les sol·licituds han de fer-se per escrit i seguint uns passos que estan minuciosament detallats en la Llei. “Estos tràmits són necessaris per a garantir que la decisió de sol·licitar la prestació d’ajuda a morir es produeix amb absoluta llibertat, autonomia i coneixement”, apuntava Teresa de Rojas.

Si la situació s’ajusta als supòsits i requisits previstos per la llei, el metge responsable emetrà un informe favorable que serà remés a la Comissió de Garantia i Avaluació per a la seua conformitat.

Registre d’objecció de consciència

 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha previst, tal com estableix la llei, la creació d’un registre confidencial i un procediment específic perquè els/les professionals directament implicats/des en la prestació d’ajuda mèdica per a morir puguen exercir el seu dret a l’objecció de consciència, que s’ha de manifestar per escrit.

Desplegament informatiu per a ciutadania i professionals

 

La pàgina web de Sanitat compta amb un apartat específic amb contingut informatiu sobre la Llei d’Eutanàsia. En este espai, la ciutadania pot informar-se sobre el nou dret i els/les professionals també disposen en la web san.gva.es d’informació sobre la llei, sobre la Comissió de Garantia i Avaluació i de fluxogrames que detallen el procediment per a exercir el nou dret.