El Consell obre el termini per sol·licitar els ajuts del Pla Resistir Plus

Arriben les primeres restriccions en bars i restaurants a Espanya per la cinquena onada de la covid-19
Arriben les primeres restriccions en bars i restaurants a Espanya per la cinquena onada de la covid-19

 

El Ple del Consell ha aprovat modificar el Decret llei 7/2021, de 7 de maig, de Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 per permetre a tots els autònoms i entitats no financeres accedir als ajuts del Pla Resistir Plus amb independència del Codi CNAE a què estiga adscrita la seua activitat.

Així mateix, el Consell ha aprovat modificar el Decret 61/2021, de 14 de maig, de Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió d’estes subvencions per obrir un nou termini per a sol·licitar estes ajudes, a partir del pròxim 28 de juliol, i de forma innovadora ha inclòs també la possibilitat que es financen els costos fixos de les empreses no coberts que hagen estat determinades de pèrdues comptables.

En concret, el termini per a totes les empreses que desitgen presentar la seua sol·licitud, o ampliar la sol·licitud que havien realitzat en la primera convocatòria, s’iniciarà el dimecres 28 de juliol a les 09.00 amb el procés de cita prèvia i finalitzarà el divendres 20 d’agost a les 23.59 h.

Les sol·licituds podran començar a presentar-se des del dijous 29 de juliol i, en esta ocasió, no es distingirà entre professionals que tributen per estimació directa o estimació objectiva, sinó que podran presentar indistintament les seues sol·licituds dins el termini estipulat.

Les ajudes mantenen el seu caràcter finalista, per la qual cosa s’han de destinar a satisfer el deute amb proveïdors, creditors financers i no financers, sempre que estes s’hi hagen meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedisquen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Costos fixos

 

El nou decret aprovat inclou la possibilitat d’aplicar les ajudes a la satisfacció dels costos fixos de les empreses no coberts que hagen estat determinats de pèrdues comptables, excloent les pèrdues per deteriorament de valor, tal com estan definits de conformitat amb el Marco Temporal Nacional relatiu a les mesures d’ajuda a autònoms i empreses destinades a donar suport l’economia en el context de l’actual brot de covid-19.

Ampliació de sectors

 

Fins ara, el Consell contemplava 188 activitats econòmiques que podien optar als ajuts de la Línia COVID-19 de l’Estat, ja que als 95 sectors inicials que van quedar recollits en el decret de Govern central, el Consell va incorporar un total de 93 sectors elegibles. Ara, es fa un pas més i es decideix ampliar les ajudes a tots els sectors econòmics fins a esgotar la totalitat del crèdit disponible de 647 milions d’euros per a les empreses valencianes.

L’objectiu és que les ajudes arriben al major nombre possible de persones físiques i jurídiques. A més, estes subvencions permetran a empreses viables superar les dificultats financeres que puguen estar travessant, així com afavorir la recuperació econòmica i el creixement de la seua activitat.

Així mateix, des del Consell també s’ha valorat, per dur a terme esta ampliació dels beneficiaris dels ajuts, que els codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques -CNAE 09- presenten en molts casos peculiaritats territorials i, per això, era convenient ampliar l’espectre de sectors.

Així, s’ha entés que la situació d’una determinada empresa no sempre es correspon amb la situació del sector a què pertany, més quan la disponibilitat estadística de les dades a nivell regional és limitada i s’utilitza informació agregada de cada un dels sectors.

A més, s’adverteix una forta interrelació entre l’activitat d’empreses classificades en diferents codis CNAE, fins i tot pertanyents a sectors completament diferenciats el grau de dependència en l’actualitat és molt elevat.

A això s’uneix el fet que una caiguda dràstica en l’activitat d’una determinada empresa afecta inexorablement a les empreses que formen part de la seua cadena de valor.

Així mateix, la situació actual de pandèmia segueix exigint l’adopció de mesures de tipus sanitari que, juntament amb les diverses recomanacions en matèria de mobilitat, preses per diferents països, en l’actualitat, estan tenint un impacte econòmic que afecta, de manera directa o indirecta, a tota l’economia valenciana, per la qual cosa es preveu necessari donar suport a la solvència de totes les empreses com a mesura per a la reactivació econòmica.

 

Context legal

 

El Reial Decret Llei 6/2021, de 20 d’abril pel qual s’adopten mesures complementàries de suport a empreses i persones treballadores autònomes afectades per la pandèmia de COVID-19, habilita les comunitats autònomes a atorgar ajuts, amb càrrec a la Línia COVID, a empresaris o professionals i entitats adscrites a activitats que es classifiquen en codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques -CNAE 09- que s’hagen vist afectats en l’àmbit del seu territori.

Les convocatòries d’estos ajuts, així com la tramitació i gestió de sol·licituds, incloent-hi la seua resolució, l’abonament de les subvencions i els controls de pagament, correspon a les comunitats autònomes.

Amb esta finalitat, a la Comunitat Valenciana, es van publicar el Decret 61/2021, de 14 de maig, de Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial pel COVID-19 i el Decret llei 7/2021, de 7 de maig de Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 que tenia per objecte l’aprovació de mesures de gestió administrativa i pressupostària en l’àmbit de la Generalitat.