El Pla de Transformació Digital vol situar a la Comunitat com a model d’innovació

El pla contempla el desenvolupament de propostes específiques orientades a construir una societat valenciana amb les millors infraestructures TIC

El Ple del Consell ha aprovat el Pla de Transformació Digital de la Comunitat Valenciana (Com Digital 2025) que marca el full de ruta per a aconseguir una digitalització plena de tota la societat valenciana, una transformació que inclou a la ciutadania, al teixit empresarial i al sector públic, contribuint a convertir la Comunitat Valenciana en una regió més pròspera, habitable, competitiva i més atractiva com a destí del talent, recursos i inversions de l’exterior.

Aquest pla de digitalització, impulsat des de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, s’alinea amb els programes ‘Europa Digital’ i ‘Pla Espanya Digital 2025’ i recull un catàleg d’actuacions vertebrades entorn de 6 àrees estratègiques que, a través de la millora de la competitivitat i capacitació digital, posicionarà a la societat i a l’economia valenciana com un model d’innovació i generació de coneixement, aconseguint l’accés universal a la connectivitat.

Cadascuna de les 6 àrees estratègiques contempla el desenvolupament de propostes específiques orientades a construir una societat valenciana amb les millors i més modernes infraestructures TIC, plena en competències digitals, i una economia digital capdavantera i competitiva a nivell mundial.

Millora de la connectivitat

Suposa disposar i garantir unes infraestructures de telecomunicacions que permeten la connectivitat de tota la ciutadania, orientades a eliminar qualsevol tipus de bretxa digital, i desplegant la tecnologia 5G en tot el territori.

Per a això, el Pla de Transformació Digital contempla una anàlisi de la situació de la cobertura en el nostre territori amb la finalitat de millorar la connectivitat en les zones blanques i grises, així com en l’administració pública.

Transformació digital del model productiu

Així mateix, estableix connexions entre els agents del sistema valencià de la innovació amb la finalitat d’incorporar el coneixement existent al teixit productiu i empresarial.

El Pla contempla l’impuls de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) i de Inndromeda, com a entitats mediadores i facilitadores, aglutinadores d’agents socials implicats en el procés de transformació digital del sistema productiu valencià.

Territoris Innovadors i Sostenibles

L’objectiu és fomentar el territori de la Comunitat Valenciana com a lloc la per a implantació d’empreses tecnològiques, atraient talent en Intel·ligència Artificial i Big Data, que redunde en beneficis del sector públic i privat.

Per a abordar aquesta àrea estratègica, el Com Digital proposa accions de formació i capacitació en coneixements i habilitats tècniques, incloent la millora de les competències digitals dels empleats públics, així com el suport per al desenvolupament de serveis públics intel·ligents i Smart Cities.

Pla de Digitalització de les pimes

Pretén, també, intensificar el procés de digitalització de les empreses valencianes, amb especial atenció a pimes i micropimes,

En el Pla de Transformació Digital s’estableixen els passos a seguir per a implantar un pla de digitalització en les empreses valencianes que contribuïsca a millorar la productivitat de les pimes.