València obri el termini per a sol·licitar les ajudes al lloguer

Compartir:

El termini per a sol·licitar ajudes al lloguer està obert i romandrà obert durant un mes.

El termini per a sol·licitar ajudes al lloguer està obert i romandrà obert durant un mes, segons consta en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). La Regidoria d’Habitatge ha destinat uns 2,4 milions d’euros per a aquesta convocatòria que, enguany incrementa el límit màxim de la renda mensual del lloguer per a poder sol·licitar l’ajuda, passant de 600 a 700 euros.

Amb l’import d’aquesta ajuda se sufraga el 40% del lloguer anual de les famílies beneficiàries, amb un import màxim mensual de 280 euros i aquest import es multiplicarà pel nombre de mesos de vigència del contracte, amb els rebuts efectivament abonats. En cap cas l’import de la subvenció podrà ser superior a 3.360 € anuals per persona beneficiària.

Per a poder sol·licitar aquesta prestació no s’ha de tindre cap habitatge en propietat o en usdefruit, s’ha d’estar empadronat o empadronada al terme municipal de València, almenys amb 6 mesos d’antelació a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i, finalment, s’ha de posseir la nacionalitat espanyola o d’algun dels estats membres de la Unió Europea. En cas de persones estrangeres no comunitàries, s’ha de tindre la residència legal a Espanya.

Quant al nivell d’ingressos de la unitat de convivència, referits a l’exercici 2021, com a regla general han de ser iguals o inferiors a 3,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (Iprem) (també s’ha augmentat al mig punt respecte a l’any anterior). No obstant això, com a novetat s’introdueix un límit d’ingressos diferent adaptat a les circumstàncies de la unitat de convivència: Per a famílies nombroses categoria general o persones amb grau de discapacitat inferior al 65% el llindar serà de 4 vegades l’Iprem. Per a famílies nombroses de categoria especial o persones amb grau de discapacitat superior al 65% el llindar serà de 5 vegades l’Iprem.

La regidora d’Habitatge, Isabel Lozano, ha ressaltat que aquestes ajudes “són veritablement importants per a pal·liar el problema d’accés a l’habitatge i completa de manera molt eficient tot l’esforç que s’està fent des del govern de Joan Ribó per a combatre la pujada de preus i fomentar la residencializatzació dels nostres barris”. Lozano, a més, ha assenyalat que “des de 2016, quan la dotació de les ajudes al lloguer va ser d’1,2 milions d’euros, el pressupost dedicat a aquesta iniciativa s’ha anat incrementant de manera constant, fins als pràcticament 2,4 milions que es destinen per a aquesta convocatòria

EL MÉS LLEGIT

Una dona es ‘casa’ amb un ninot de drap i tenen un fill: ‘Estic molt enamorada’

La dona va celebrar una boda amb 250 convidats i més tard un 'part' a la seua casa amb infermera i metge

Mor un conductor d’autobús atropellat pel seu propi vehicle

La víctima s'ha baixat en detectar una avaria en l'autobús que ha acabat atropellant-li

María del Monte presenta a la seua nóvia durant l’Orgull de Sevilla 2022

"He intentat protegir-la des de fa 23 anys", va declarar la cantant durant el pregó

Tornen a pujar considerablement els morts per coronavirus en la Comunitat

Sanitat ha notificat 20 morts per coronavirus des de l'última actualització, entre els quals cal destacar un jove de 36 anys