Alfafar impulsa activitats per a la prevenció de conductes addictives en els centres escolars


Rebre les notícies de València Diari

 

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) dependent de la regidoria de Benestar Social, està desenvolupant diferents programes i activitats de prevenció en drogodependències orientades a l’àmbit educatiu d’Alfafar, amb l’objectiu de reforçar la labor preventiva que ja realitzen els propis centres.

En les pròximes setmanes, en coordinació amb els equips directius i d’orientació dels centres educatius d’Infantil i Primària, es facilitaran els materials preventius “Contes per a conversar” i “Brúixola” amb l’objectiu que el professorat del cicle d’infantil i primària els treballe amb l’alumnat dels nivells anteriorment esmentats.

De la mateixa manera, pel que fa al cicle de Secundària, Formació Professional Bàsica i el grup PAC, ja s’han posat en marxa per part de la UPCCA altres accions preventives amb l’alumnat, entre les quals es troben, la prevenció d’addiccions tòxiques.

En aquest moment s’està amb grups de risc (FPB i PAC) el programa de prevenció “Pansa la Vida” que consisteix en un document audiovisual amb el qual es pretén fomentar la reflexió i el debat entorn d’imatges, seqüències i diàlegs que reflecteixen la percepció que els joves tenen del consum de drogues en general i dels suposats efectes positius d’aqueix consum en particular.

En el cicle de Secundària es duran a terme diferents accions i programes, entre els quals es troben el programa “Unplugged”, dirigit a l’alumnat de 1r d’ESO de l’IES 25 d’Abril, Col·legi María Inmaculada i del CC Vamar.

A través de les 4 sessions d’aquest, repartides durant tot el curs escolar, es pretén treballar la prevenció de drogodependències basant-nos en les “10 Habilitats per a la Vida”, com són l’autoconeixement, pensament crític, presa de decisions, maneig d’emocions i sentiments, i empatia, entre altres., així com facilitar als adolescents d’informació real i científica sobre tabac, alcohol i cànnabis.

Per a l’alumnat de 2n d’ESO es treballarà a través del programa PREVTEC les problemàtiques relacionades amb l’addicció a les Tics.

I amb l’alumnat de 3r i 4t d’ESO es treballarà el programa preventiu “Reprenguem”, estratègia de comunicació educativa que busca promoure el benestar adolescent mitjançant l’entrenament en habilitats per a la vida i l’educació en valors donant resposta a un model d’educació en habilitats per a la vida que capacita a les persones per a afrontar de manera positiva els reptes de l’entorn”.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies