L’AVL elaborarà un informe sobre l’homologació dels títols de valencià en el sistema educatiu

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) mostra la seua “preocupació” sobre les “conseqüències” que pot tindre l’aprovació del decret que regula el reconeixement de la competència lingüística de valencià per a l’homologació dels estudis en el sistema educatiu valencià.


Rebre les notícies de València Diari

L’ens normatiu ha anunciat, a més, que elaborarà un informe sobre aquesta amb l’objectiu de “contribuir a un major enteniment social i que aborde solucions més satisfactòries”.

L’institució aseenyala en un comunicat, que “la normativa que prepara la Conselleria d’Educació i, que ha d’entrar en vigor durant el primer semestre del 2023, determinarà que l’alumnat que finalitze l’ESO compte amb un nivell B1 de valencià, i que les persones que finalitzen el batxillerat tindran acreditat un nivell B2 de valencià”.

Així mateix, segons el decret, en el cas de batxillerat, els estudiants que superen la matèria de valencià amb almenys un 7 de puntuació en cada curs tindran homologat el nivell C1.

El decret tindrà un caràcter retroactiu per a tots els estudiants de cursos anteriors al 2021-2022 i les acreditacions es podran sol·licitar a través de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

L’AVL recorda en este punt, que l’escala que compara el nivell de competència entre diferents idiomes l’estableix el Consell d’Europa a través del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL).

El MECRL assenyala l’estàndard dels nivells i les competències que cal adquirir per a mesurar el nivell de comprensió i expressió oral i escrita i permetre així l’homologació de les titulacions en qualsevol llengua europea.

El decret que ha preparat el Consell “assumeix que el sistema educatiu valencià garantix la competència lingüística que indica el MECRL, que en el cas del B2 i C1 requerix una alta fluïdesa en l’expressió i un grau important de comprensió oral i escrita en temes i textos complexos”.

Davant esta situació, l’AVL, a més de sol·licitar reunions institucionals amb responsables polítics, ha acordat elaborar un informe sobre esta qüestió que “puga contribuir a una major entesa social i que aborde solucions més satisfactòries”.

L’AVL recorda que es poden consultar els informes de la institució en el seu web institucional, com ara la Declaració de l’AVL, de gener de 2017, sobre la competència lingüística del personal de les administracions valencianes com a garantia dels drets lingüístics valencians, o l’informe sobre l’avantprojecte de llei de la funció pública valenciana, acord de setembre de 2019.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies