Caixa Ontinyent impulsa un pla per a reafirmar la igualtat entre el seu personal

Igualtat

Caixa Ontinyent treballa per la igualtat entre el seu personal | Cedida

 


Rebre les notícies de València Diari

Caixa Ontinyent impulsarà un pla per a reafirmar la igualtat entre la seua plantilla, conscient de la necessitat d’anar adaptant-se a les necessitats actuals i fomentar mesures que permeten mantindre una equitat real en la situació i en les oportunitats de quants conformen l’entitat.

 

En els últims anys, Caixa Ontinyent ha anat adoptant diferents mesures de prevenció, d’alertes i d’actuacions encaminades a evitar situacions de discriminació, assumint com a principi bàsic la igualtat d’oportunitats en les diferents fases de la trajectòria professional del seu personal: en la selecció, en la promoció, en la formació, en les condicions de treball i ocupació, en la salut laboral, en l’ordenació del temps de treball i en la conciliació de la vida laboral i familiar.

 

Estes mesures permeten que la situació de partida siga molt positiva per a l’adopció d’un pla més ampli i integral, i que arreplegue la nova casuística que sorgix amb les noves tendències en l’àmbit de les entitats financeres.

 

Responsabilitat Social Corporativa

Esta actuació s’emmarca en un projecte global de Responsabilitat Social Corporativa que es du a terme actualment amb l’assessorament de la Universitat de València, i que també actualitzarà l’actuació de Caixa Ontinyent considerant fonamentalment l’impacte de la seua activitat en els seus diferents grups d’interés (clients, personal, proveïdors, institucions), en la societat i en el medi ambient.

 

El cap de Recursos Humans, Francisco Galiana, ha destacat que «més que el seu principal actiu, per a Caixa Ontinyent el seu personal és la pròpia entitat i, per tant, tots els temes que concernixen a la seua trajectòria professional són tractats amb la major consideració, comptant evidentment amb la seua participació» afegint que, en este cas concret, «s’intenta avançar més en tots els aspectes que fomenten la igualtat efectiva i eliminen qualsevol biaix de discriminació».

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies