Castelló cobreix 58 places d’agent de Policia Local i aprova la creació d’altres 13 més


Rebre les notícies de València Diari

L’Ajuntament de Castelló està abordant un procés de millora i reforç de la plantilla de la Policia Local a través de diferents processos de selecció que, entre places cobertes entre enguany i principis del següent, així com les noves places creades, sumen 71 nous funcionaris i funcionàries de la plantilla d’agents del cos local de policia.

L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha destacat que el “reforç de la plantilla és un objectiu prioritari” i que “estos processos són un reflex del nostre compromís de dotar a la Policia Local dels millors recursos materials, humans i de formació per a l’òptim acompliment de servei a la ciutadania“. En este sentit, el regidor de Seguretat Pública i Emergències, David Donate, ha recordat que el mes de juliol passat es van cobrir un total de 30 places d’agent de Policia Local, de les quals 22 van ser amb oposició per torn lliure i huit per torn de mobilitat, mitjançant concurs.

Així mateix, la regidora de Recursos Humans, Monica Barabás, ha explicat que, en estos moments, “està en marxa altres processos selectius per a continuar reforçant la plantilla i s’han aprovat nous i futurs processos per a noves places d’agent de la Policia Local de Castelló“.

Entre elles, destaca un altre procés selectiu per a la provisió de 31 places d’agent, vacants en la plantilla i pertanyent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària de l’exercici 2018 i la seua ampliació, en execució de l’els processos de consolidació i estabilització de l’ocupació temporal. Es tracta d’un procés que va haver de ser interromput a causa de l’emergència sanitària per la covid-19 i que està en la seua fase final, amb previsió de presa de possessió en el mes vinent de gener. D’esta convocatòria han quedat vacants tres places, que s’afegiran i tornaran a ser oferides en els pròxims processos.

En concret, estes tres places se sumaran a altres deu noves places d’agent de Policia Local que han sigut aprovades per acord de Junta de Govern Local del passat 28 d’octubre dins de l’Oferta d’Ocupació Pública (OEP) Extraordinària de 2021. Una OEP per la qual es creen, en total, 14 places del Cos de la Policia Local, corresponent a les baixes voluntàries per jubilació anticipada produïdes durant els exercicis 2020 i 2021, així com les previstes fins al final d’este exercici 2021 que s’han presentat davant l’òrgan gestor de recursos humans amb anterioritat a l’aprovació d’esta oferta d’ocupació.

Així, este acord va crear a més dos places d’Inspector/a, dos places d’Oficial/a, així com les deu places d’agent anteriorment citades.

És a dir, entre processos ja finalitzats, pendents de finalitzar pròximament i noves places creades, estem parlant de 71 nous funcionaris i funcionàries de Policia Local en la categoria d’agent“, ha indicat Donate. El regidor ha explicat que en estos moments s’està en una fase de reestructuració del Cos Local de Policia per a reforçar el seu caràcter social i de proximitat a la ciutadania.

També cal destacar que, a estes places d’agent de policia se sumen processos per a reforçar altres llocs, com han sigut els dos inspectors que han pres possessió a la fi de novembre per torn de mobilitat; un procés de provisió de dos places d’inspector/per torn lliure (pendent de finalitzar a principis de 2022); així com els processos per a cobrir de manera temporal, mitjançant comissions de servei, les vacants de la plantilla.

Des de l’aprovació del Reial decret 144/2018 de 14 de desembre, pel qual s’estableix el coeficient reductor de l’edat de jubilació en favor dels policies locals al servei de les entitats que integren l’administració local, s’han jubilat a Castelló un total de 19 agents, cinc oficials, un inspector i un intendent.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies