Les claus d’OCU per a estalviar en la comunitat de propietaris


Rebre les notícies de València Diari

OCU recorda que la contractació i modificació d’estos serveis s’aprova per majoria simple en junta, tret que el que s’aprove siga la supressió d’un servei general.

S’ha preguntat quants centenars d’euros paga a l’any en despeses de comunitat?. Segur que als veïns els sembla bé una rebaixa, sobretot si no estan especialment satisfets amb algun dels serveis contractats. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), després d’estudiar diferents pressupostos en diversos tipus de comunitats, ha detectat set partides en les quals és possible aconseguir un substancial estalvi (els preus indicats inclouen IVA), tal com s’explica en la revista Diners i Drets del mes de juliol.

1. Canviar el servei de consergeria: fins a un 15% d’estalvi. El cost anual d’un porter amb una jornada de vuit hores en un edifici de deu plantes i 60 habitatges, sense jardí ni piscina, varia entre 22.720 i 26.717 euros.

2. Canviar el servei de neteja: fins a un 10% d’estalvi. Dos hores diàries de neteja, més un fregat setmanal i una neteja de cristalls mensual s’ofereix entre 2.715 i 3.020 euros per a un edifici de set plantes, 28 habitatges i un parell de locals comercials.

3. Canviar l’administrador de la comunitat: fins a un 50% d’estalvi. El pressupost anual per a un edifici de 10 plantes, 80 habitatges i ascensor oscil·la entre 2.614 i 5.518 euros. Encara que en este cas convé comparar els serveis que ofereix cadascun, perquè sol haver-hi diferències.

4. Canviar el compte corrent: fins a un 97% d’estalvi. Els costos d’un compte d’una comunitat de 28 habitatges on cada mes es paguen per transferència cinc subministraments o serveis i es giren els 28 rebuts de les quotes, varia entre 33 i 1.333 euros a l’any.

5. Canviar l’assegurança: fins a un 36% d’estalvi. El preu anual per assegurar un edifici de 20 habitatges, amb 30 anys d’antiguitat, qualitats mitjanes i sense riscos agreujants (600.000 euros de responsabilitat civil) oscil·la entre 2.104 i 3.330 euros.

6. Canviar la companyia energètica: fins a un 8% d’estalvi. La despesa anual de 50.000 litres de gasoil varia entre 33.650 i 36.250 euros segons la companyia. I és possible estalviar un altre punt en llum amb detectors de presència, bombetes led, baixant la potència o, simplement, canviant la tarifa.

7. Canviar la tarifa elèctrica de l’ascensor: fins a un 63% d’estalvi. Baixar la potència contractada de 13.2 kW a 4 kW i canviar a la millor tarifa del mercat, pot reduir la factura de 1.240 a 457 euros. A més, el cost de manteniment d’un ascensor amb capacitat per a 4 persones en un edifici de 7 plantes i 28 pisos oscil·la entre 1.157 i 1.413 euros.

En general basta una majoria simple de propietaris per a proposar i aprovar este tipus de canvis de serveis. Tret que es tractés de prescindir d’algun d’ells (de porteria o consergeria, per exemple), i en este cas la majoria necessària seria de 3/5 dels propietaris que representen a 3/5 de les quotes. Per cert, des d’enguany i amb motiu de la pandèmia és possible realitzar les juntes de manera telemàtica.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies