Condemnat l’Ajuntament de Sagunt per vulnerar el gaudi del permís de paternitat

El Jutjat contenciós administratiu núm. 8 de València, ha estimat la demanda d’un Agent de la Policia Local de Sagunt, defensat pel Gabinet Jurídic del SPPLB, sobre el gaudi del permís de paternitat en els torns de treball del 7×7.


Rebre les notícies de València Diari

La reacció de l’Ajuntament de Sagunt a la petició de l’Agent de gaudir la setmana de paternitat en la setmana de treball del 7X7, va consistir a recalcular la jornada laboral, i computar com treballades aqueixa setmana 37.5 hores en lloc de les 56 que per quadrant li corresponien.

Amb el seu càlcul l’Ajuntament li va fer retornar diversos dies de treball al·legant que la petició del Policia Local era “abusiva”.


El Jutjat resol en sentència


“Per tant, no trobant-se en la normativa analitzada limitació sobre aquest tema, la sol·licitud del funcionari Policia Local que té establit un sistema de torns 7×7 s’ajusta a la nova regulació de l’anteriorment denominat permís de paternitat, ja que l’any 2021, deu de les setze setmanes del permís poden gaudir-se de manera interrompuda, sempre que es complisquen els requisits que marca la norma: que tots dos progenitors treballen, que es preavise amb quinze dies d’antelació i que es gaudisca per setmanes completes, per la qual cosa no s’aprecia l’abús de dret al·legat per l’Administració en la sol·licitud presentada.”

El Jutjat a més d’anul·lar les resolucions dictades per la Corporació Local, condemna a l’Ajuntament de Sagunt a abonar al Policia Local una indemnització per danys i perjudicis de 3.000 euros.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies