10 consells a tenir en compte a l’hora de llogar un pis

Les claus d'OCU per a estalviar en la comunitat de propietaris | OCU

Tot el que cal tenir en compte a l’hora de llogar un pis | OCU

Llogar un pis pot arribar a ser tot un malson, entre anuncis reals i falsos o que ja no estiga disponible el que semblava ser el pis perfecte, hi ha molts detalls que cal tenir en compte durant el procés de cerca per intentar que aconseguir-ne el que més s’adeqüe a les nostres necessitats. A més a més, també s’ha de tenir present que els experts recomanen que el lloguer no supere el 35% dels ingressos mensuals, ja que també s’hauran de fer front a totes les despeses periòdiques que venen de la mà amb un pis.

 

Els 10 consells per llogar un pis

A continuació s’exposen els deu punts més importants que cal tenir en compte a l’hora de llogar un pis.

 

1. Llogar de paraula

No és recomanable llogar de paraula, tot i que per poder, es pot. L’ideal és tenir un contracte per escrit on apareguen totes les clàusules apuntades i que estiga signat per l’arrendador i l’arrendatari.

 

2. Tot el que inclou el lloguer

Un altre consell és conèixer bé tot el que inclou el pagament del lloguer mensual, ja que a aquest s’ha d’afegir els serveis i les despeses de l’habitatge.

 

3. Mobles inclosos en el contracte

L’inventari de mobles i electrodomèstics inclosos que conté el pis en el moment del lloguer normalment s’afegeix al contracte com a un annex.

 

4. Certificats legals necessaris

El pis a llogar cal que tinga el certificat energètic, la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

 

Els experts recomanen que el lloguer no supere el 35% dels ingressos mensuals | Cedida 

 

Imatge d'arxiu de monedes i bitllets d'euro

Els experts recomanen que el lloguer no supere el 35% dels ingressos mensuals | ARXIU

5. Pagament dels impostos del pis

Tret que s’haja pactat per escrit des d’un inici, l’inquilí no és qui ha de pagar els impostos del pis, en els quals s’inclouen la comunitat, l’IBI o l’impost d’escombraries.

 

6. Titularitat dels subministraments

El més recomanable seria que els serveis d’aigua, llum i gas estiguin a nom del propietari del pis i que l’arrendatari li proporcioni un número de compte bancari per poder domiciliar les factures. És possible en alguns casos canviar la titularitat dels subministraments.

 

7. Quantitat de la fiança

Normalment sempre cal pagar una fiança a l’hora de llogar un pis i, en general, equival a una mensualitat. Ara per ara, la llei de lloguers fixa que no és legal sol·licitar-ne una xifra superior.

 

8. Data límit del contracte

Generalment l’estada mínima per llogar un pis és d’un any. Cal tenir en compte que les pròrrogues són anuals, fins als cinc anys, en cas que el propietari sigui un particular.

 

9. Increment de la mensualitat

Només amb el contracte vigent, a final de cada any i segons les condicions pactades per endavant és pot augmentar la mensualitat del lloguer. Tanmateix, no és possible incrementar-lo per obres de millora durant els primers cinc anys de contracte.

 

10. Possibilitat de rescindir el contracte

És possible rescindir el contracte sempre que es comuniqui al propietari del pis trenta dies abans de la data en la qual aquest venç o de la pròrroga.