El jutge suspén el tractament amb ozonoteràpia a un pacient covid

Hospital La Plana Vila-real
Hospital La Plana Vila-real

 

El magistrat del Jutjat del Contenciòs-Administratiu número 1 de Castelló, David Castelló, ha alçat la mesura que permetia a un pacient amb covid ingressat a l’Hospital de la Plana de Vila-real rebre un tractament extern amb ozó, encara que serà a partir de l’1 de setembre quan ja no estarà autoritzada l’aplicació d’aquesta teràpia.

 

Així consta en l’acte, un escrit en el qual suspén la mesura que va autoritzar el passat 13 d’agost l’aplicació al pacient, que estava ingressat en la Unitat de Vigilància intensiva del centre hospitalari castellonenc, d’un tractament d’ozonoteràpia que ha estat prestant-se per personal extern al centre.

 

Una teràpia no autoritzada en la sanitat pública i que no compta amb l’autorització de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris per a la seua aplicació en humans, segons han insistit en les últimes setmanes els responsables sanitaris, el personal del Departament de Salut de la Plana així com diferents col·legis professionals metges.

 

La vida del pacient estava en perill greu

L’acte recorda que el 13 d’agost, a petició de la família de l’home ingressat, es va autoritzar aquesta teràpia “per trobar-se la seua vida en perill greu i no haver fet efecte positiu els tractaments dispensats fins hui en l’UCI de l’Hospital de la Plana, sense que en cap cas puga derivar-se cap responsabilitat a l’Hospital per les possibles conseqüències adverses que pogueren derivar-se de l’administració d’aquest tractament, que correspondrà en el seu cas, tant al metge proposat, com a la família del pacient, mantenint així el sentit de la resolució dictada”.

 

L’Advocacia de la Generalitat va presentar un recurs demanant aquesta mesura cautelar i es va donar un termini a les parts per a presentar les seues al·legacions, que s’han estudiat i han donat com a resultat la suspensió.

També recorda l’acte que el 25 d’agost la família del pacient va presentar un escrit en el qual comunicava que “tenia intenció de traslladar al pacient a un altre centre”, encara que en data de hui “no consta el trasllat”.

 

L’acte explica que les circumstàncies actuals “no són les que concorrien el 13 d’agost” i, per això, atesos els fonaments jurídics, “la sol·licitud del particular ha de cedir davant la negativa raonada dels metges que atenen el pacient, negativa basada en el fet que el tractament demandat no està previst en les guies i protocols mèdics aplicables als hospitals públics espanyols”.

 

Així com que “ni l’ús específic del producte, en aquest cas, està autoritzat per l’Agència Espanyola del Medicament, ni les Administracions competents certifiquen que el seu ús específic en el cas que ens ocupa revist les garanties necessàries, ni certifiquen la superació de les proves o assajos clínics necessaris conforme a normativa”.

 

Salvaguardar la salut del pacient

Aquestes circumstàncies, explica el magistrat, “la qual cosa pretenen, precisament, és salvaguardar la salut d’aquest i els altres pacients, revestint al sistema públic de salut de les necessàries garanties per al seu funcionament”.

 

“El contrari equivaldria a sostindre que la normativa del nostre ordenament jurídic relativa als tràmits, assajos, proves i autoritzacions relatives a productes o tractaments d’ús sanitari manquen d’utilitat i poden obviar-se per la simple elecció d’un particular, quan la veritat és que tota aqueixa normativa el que tracta és de protegir la vida i la salut de les persones, garantint que els productes, substàncies o tractaments que empra la sanitat pública hagen demostrat, dins d’una exigència lògica, la seua eficàcia i benefici per als fins de la medicina”, afig l’acte.

 

L’escrit sosté que s’ha produït un “canvi substancial” de les circumstàncies que es van tindre en compte per a l’adopció de la mesura cautelar, la qual cosa permet modificar-la i, en aquest cas, alçar-la perquè “ja no es compleixen els requisits previstos per a la seua adopció”.

 

No obstant això, el magistrat apel·la a la prudència, per a evitar “eventuals canvis sobtats en el tractament mèdic” i possibilitar que la família, si ho considera oportú, procedisca al trasllat del pacient a un altre centre, i acorda diferir el cessament de la teràpia a l’1 de setembre.