Condemnen a Sanitat per no proveir a metges de suficients equips de protecció contra la covid

Dos sanitaris ficant-se l'EPI
Dos sanitaris ficant-se l'EPI

 

El Jutjat social número 5 d’Alacant ha condemnat a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana a indemnitzar a 153 metges amb quantitats que oscil·len entre els 5.000 i els 49.180 euros per no proveir-los de suficients equips de protecció individual durant la primera ona de la pandèmia per Covid-19.

La sentència, que pot ser recorreguda en suplicació davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estima així parcialment la demanda presentada pel sindicat CESM-CV.

El jutge ha dictaminat que l’incompliment de les mesures de prevenció individual va suposar “un greu risc per a la seguretat i la salut de tots els treballadors sanitaris, especialment per al personal facultatiu, per la seua exposició directa al risc de contagi que ha significat”.

Per aquesta raó, els metges demandants “tenen dret a ser indemnitzats pels danys i perjudicis personals i morals ocasionats”, afig.

La fallada recull que la Conselleria va infringir la seua obligació de protecció “des del coneixement que es tenia de l’existència d’una pandèmia de Covid-19 i, especialment, des de la declaració de l’estat d’alarma”.

En aquesta línia, el jutjat condemna a l’Administració sanitària a dotar als treballadors sanitaris de determinats equips de protecció enfront del coronavirus, inclosos aquells que paren atenció domiciliària.
“Resumint, existeix incompliment de normes de prevenció i aquest incompliment va causar un mal moral o immaterial en perjudici dels treballadors”, assenyala el magistrat, danys entre els quals figuren “el sofriment, l’angoixa, el dolor i l’afectació de les relacions familiars i socials”.