Si compres este Oli d’Oliva Verge Extra t’estan enganyant


Rebre les notícies de València Diari

 

 

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha realitzat una anàlisi de 39 marques d’Oli d’Oliva Verge Extra (AOVE). Les anàlisis de laboratori assenyalen que 2 de les 39 marques analitzades, Olivar de Segura (envàs PET 1 l) i Borges (envàs PET 1l), no compleixen els requisits del Reglament Europeu que regula la comercialització de l’oli i no són Oli d’Oliva Verge Extra, sinó una categoria inferior, Oli d’Oliva Verge (AOV) que és més barata.

Com en estudis anteriors, abans de publicar estos resultats, OCU ha seguit l’RD 538/2015 que regula la realització d’estudis i anàlisis comparatives de productes d’alimentació. Esta norma obliga a realitzar les anàlisis en laboratoris acreditats, permet realitzar a la indústria anàlisis contradictòries, i en casos d’incompliment legal, com el que es denuncia, permet la realització d’una anàlisi diriment el resultat de la qual serà el de la publicació.

OCU ha enviat a un laboratori especialitzat 39 mostres per a analitzar l’autenticitat, qualitat del fruit, acidesa i conservació. A més, per a determinar la categoria comercial “extra” s’ha realitzat l’anàlisi organolèptica que exigeix la legislació.

D’acord amb este procediment, OCU denuncia que dos dels olis analitzats, Olivar de Segura (PET 1 l) i Borges (PET 1 l) s’etiqueten com a verge extra, quan en realitat es tracta de sol verge.

La normativa europea regula les condicions de comercialització de l’oli d’oliva i els requisits que han de complir cadascuna de les categories per al seu correcte etiquetatge.

Es tracta d’un reglament europeu d’aplicació directa, que estableix que per a determinar si un oli reuneix els requisits necessaris per a ser qualificat de verge extra, ha de superar una prova sensorial a través d’un panell acreditat i sota una metodologia concreta que estableix el propi reglament.

Els resultats del laboratori de les diferents anàlisis realitzades acrediten que les mostres d’estes marques no superen aquest tast i per tant no poden ser qualificats de oli d’oliva verge extra.

A Espanya l’incompliment de la normativa en l’etiquetatge dels productes és una infracció administrativa en matèria de protecció al consumidor i això ocorre quan la informació de l’etiqueta no es correspon amb la vertadera naturalesa i característiques del producte.

En el cas de les marques assenyalades, estes etiqueten el seu producte com AOVE, quan en realitat, d’acord amb els resultats de les diferents anàlisis, es tracta d’una categoria inferior. Per això OCU ha denunciat a les marques davant les Comunitats Autònomes competents en la matèria.

OCU adverteix que no es tracta d’un problema que afecte la salut pública perquè tots els olis analitzats compleixen els requisits de la normativa per a ser comercialitzats, això sí, en categories diferents.

OCU destaca que els resultats d’este estudi són notablement millors que els realitzats amb anterioritat. Només 2 de les 39 marques analitzades incompleixen la normativa d’etiquetatge i les anàlisis descarten en totes les marques la mescla amb una altra mena d’olis.

L’Organització es felicita per l’efecte que les successives anàlisis que ha realitzat han tingut en el mercat, a la vista de la seua evolució positiva. En este estudi el millor de l’anàlisi és de nou Oleostepa (PET 1 l).

OCU demana a les Administracions implicades que augmenten les inspeccions i sobretot les sancions a les empreses que incomplisquen la normativa, especialment a la Comunitats Autònomes, que són les competents en esta matèria.

Al mateix temps, confia que la recent publicació de la norma qualitat de l’oli d’oliva contribuïsca a millorar la situació i a erradicar de manera definitiva les males pràctiques en un aliment tan important en la dieta espanyola com l’oli d’oliva.

Últimes notícies

Notícies relacionades

Activar notificacions D'acord No, gràcies