La gestió de la ITV serà pública a la Comunitat Valenciana

Oltra: 'La gestió pública de la ITV permetrà millorar la qualitat del servei i rebaixar les tarifes'

Les noves tarifes afecten principalment els trams d'emissions per gasos contaminants i la prova d'emissió sonora| Foto: ITV de Levante SA

El Ple del Consell ha aprovat el Decret llei pel qual s’autoritza la creació de la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles, Societat Anònima, com a societat mercantil de la Generalitat, que tindrà com a objecte la prestació del servei públic d’ITV i que realitzarà les inspeccions tècniques dels vehicles per encàrrec de la Generalitat.

Així mateix, la societat podrà ser organisme de verificació de control metrològic a l’efecte del control de taxímetres, segons el que es disposa en la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia i realitzar qualsevol altra activitat accessòria o complementària al servei d’inspecció tècnica de vehicles.

Per a la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha explicat que aquesta decisió “permetrà millorar la qualitat de la prestació del servei, rebaixar les tarifes per a les persones usuàries i gestionar de manera transparent i eficient l’activitat“.

D’aquesta manera, ha destacat Oltra, es fa un pas més en el full de ruta marcat pel Govern del Pacte del Botànic, recuperant les ITV com a servei públic després de la seua privatització en 1997, per un període de 25 anys, per part de l’anterior Consell“.

En aquest sentit, ha recordat que aquest procés de privatització “està en el centre de les investigacions judicials del ‘Cas ‘Erm’ sobre una presumpta trama corrupta liderada per l’expresident de la Generalitat, Eduardo Zaplana“.

Mitjançant aquest decret llei, la Generalitat es converteix, és la sòcia única de la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles i es designa a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) com a òrgan de supervisió i s’estableixen les seues funcions per a la realització de les inspeccions tècniques de vehicles per encàrrec de la Generalitat.

Oltra ha assenyalat que, després de la constitució hui d’aquesta societat mercantil, “s’adoptaran els acords necessaris per a l’assumpció per part de la Generalitat de les tasques que realitzen les actuals empreses concessionàries”, de manera que, una vegada esgotada la vigent concessió administrativa, “a la Comunitat Valenciana el servei d’ITV es prestarà en règim de gestió directa“.

L’ús de les instal·lacions de les estacions d’ITV necessàries per a prestar el servei se cedirà a la nova mercantil, mitjançant l’adscripció directa al servei públic d’ITV, que podrà ampliar el parc d’estacions prèvia autorització de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Les estacions de ITV propietat de la Generalitat i les que revertisquen a ella una vegada finalitzades les actuals concessions continuaran habilitades per a prestar el servei d’ITV, disposant de dos anys per a obtindre l’acreditació per l’Entitat Nacional d’Acreditació.

Aquesta gestió directa es farà possible mitjançant la creació d’una societat mercantil pública de la Generalitat integrada exclusivament per capital públic que comptarà amb un pressupost de 60.000 euros per a la seua constitució.

A més, cal destacar que la gestió directa permetrà salvaguardar la seguretat viària en les carreteres valencianes, la rebaixa de les tarifes per a les persones usuàries i millorarà la qualitat, eficiència i competitivitat del servei.